Energihuset (CD ROM)

advertisement
Aktivitetskort förnybar energi
yngre + äldre
Energihuset (CD ROM)
Påverka energiförbrukningen, sänk kostnaden och
förbättra vår miljö!
Besök husets olika rum. Där får du information om
olika möjligheter att spara energi.
Spelet är framtaget av Fortum
Gör dina val och se på ”räknesnurran” hur mycket du kan spara. I pengar,
energianvändning och framför allt minskade utsläpp av koldioxid.
Hur mycket kan du spara och kan du slå din kompis?
Download