Lite kortfakta om några vanliga energikällor

Kraftvärme, både el och värme (fjärrvärme). Olika bränslen.
Kärnkraftverk, bara el.
Lite kortfakta om några vanliga energikällor:
Hur fungerar
energikällan?
Fossila bränslen
(naturgas, olja och
stenkol)
Vattenkraft
Vilken form Fördelar?
av energi
ger den?
Värme
Lätt att lagra och
El (dyrt)
transportera.
Bränsle som bildats av
växter och djur för
många miljoner år
sedan. Kokar vatten
principen*
Vatten som rinner
El
driver en turbin som är
kopplad till en
generator…
Dammarna lägger ofta
stora områden under
vatten. Laxar får
svårare att vandra i
älvarna.
El
Värme
Miljövänligt (inga
avgaser) Förnybar.
Solceller ger inte så
mycket ström.
Klimat och
väderberoende.
El
(Värme)
Billigt?
Inga avgaser
Dyrt?
Stor miljöfara om det
går sönder. Avfall man
måste ta hand om i
1000-tals år.
Icke förnybar.
Ger ”bara” värme.
Det går åt el för att få
fram värmen.
(Om man tillsätter 100
Watt el får man 300 W
värme tillbaka.)
Vinden får en propeller El
att snurra som i sin tur
driver en generator…
Solenergi
2 varianter;
-solceller omvandlar
solljuset till el
-solvärme, man
använder solstrålarnas
energi för att t.ex.
värma vatten
Man klyver atomer,
värme frigörs och man
får vatten att koka…*
”Jordvärme”
(=geotermisk)
och värmeväxlare
Biobränslen
t.ex. ved
Sopförbränning
Ej miljövänligt. Bidrar
bl.a. till
växthuseffekten.
Icke förnybar.
Om det finns
förutsättningar är det
en billig energiform.
Miljövänlig.
Kan lagra energi, d.v.s.
man kan producera elen
när man behöver den.
Förnybar.
Miljövänlig. Förnybar.
Vindkraft
Kärnkraft
Nackdelar?
Osäker (vindstilla)
Varje ger inte så
mycket ström, d.v.s.
det behövs många.
Värmeväxlare.
Värme
Fungerar ungefär som
ett kylskåp, d.v.s. man
tar värme från något
och använder till något
annat… (Är kylskåpen
kalla eller varma på
baksidan?)
Man eldar och får
Värme
vatten att koka…*
(el)
Miljövänligt Förnybar.
Enkelt, kan ha en liten
anläggning i villan.
Förnybar.
Bidrar inte till
växthuseffekten (om
lika mycket ny skog får
växa upp som den man
eldar).
Man eldar
huhållssopor och får
vatten att koka…*
(Alla Stockholms
hushållssopor eldas
upp.)
Man blir av med
soporna -slipper
sopberg- och kan
använda dem till något
nyttigt.
Vad kommer ut ur
skorstenen?
Vad blir kvar i askan?
Förnyelsebar?
Värme
(el)