Projekt/Examensarbete inom förnybar - W

advertisement
Projekt/Examensarbete inom förnybar elenergiomvandling!?
Är du intresserad av att göra ett examensprojekt kopplat till förnybar energi?
Under avdelningen för elektricitetslära vid Ångströmlaboratoriet finns ”Centrum för Förnybar
Elenergiomvandling”, som arbetar med nya lösningar kring förnybar energi.Ett stort fokus ligger på
vågkraft, vindkraft samt undervattenskraft även om vattenkraft, energilagring m.m. även finns
under husets tak. Vi är idag en stor grupp av forskare och doktorander som inte bara jobbar med
teknikutveckling utan även ser till systemet i stort. Syftet är ofta att gå från analyser och
simuleringar vid datorer till att verifiera resultat i labb och slutligen konstruera verkliga
anläggningar i ett system. Vidare är ambitionerna att kommersialisera olika projekt varför företag
har startats inom flera av dessa verksamhetsgrenar.
Även miljöfrågor kopplade till förnybar energiomvandling har en central roll inom alla projekt.
Förnybar energi må vara utsläppsfri och drivas av gratis bränsle men är behäftade med andra
problem och konflikter, inte minst acceptans samt ett inte ovanligt behov av stor ytåtgång.
Är du intresserad av att göra ditt examensarbete kopplat till förnybar energi, teknik- och eller gärna
miljöaspekter kring detta är du välkommen att höra av dig! Du får gärna ha egna förslag eller så
utarbetar vi tillsammans möjliga och lämpliga frågeställningar att jobba kring. Titta gärna in på
våran hemsida. Det går även att utföra arbeten med industrianknytning, t.ex. på ett av våra
avknoppningsföretag som Seabased Industry AB, som uteslutande arbetar med frågor som rör
vågkraft.
För frågor och mer information, kontakta:
Jan Sundberg, FD
Centrum för Förnybar Elenergiomvandling
Avd. för elektricitetslära
Inst. för teknikvetenskaper
Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet
Box 534, 751 21 Uppsala
tel: 018-471 5820
fax: 018-471 5810
Mobil: 0704-250988
[email protected]
www.el.angstrom.uu.se
Download