Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

advertisement
Enstaka kurser du kan söka från utbildningen:
Utbildningsanordnare:
Kurs
Kommunikation och bemötande,
etik och kulturella skillnader.
Handledning
Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Kunskapsförbundet Väst
Kursbeskrivning
Kursen ger fördjupade teoretiska
kunskaper inom kommunikation och
bemötande. Kursen bygger på ett
salutogent förhållningssätt och
omfattar hur olika
funktionsnedsättningar kan påverka
kommunikationen samt hur olika
kulturer kan generera
kommunikationshinder.
Kunskap om hur handledning av
studerande och kollegial handledning
kan utföras samt om handledningens
betydelse, vad som påverkar relationer
mellan patienter, brukare och personal.
Kursen omfattar skillnader mellan olika
inlärningsteorier och kvalitetsarbetets
betydelse inom vård och omsorg.
Kursort/Distans
Vänersborg bunden
Antal YH-poäng
20
Antal lektionstimmar/vecka
4
Startdatum Slutdatum Senaste ansökningsdatum
2017-08-22 2017-12-21 2017-08-02
Länk till utbildningen
http://www.kunskapsfor
bundet.se/vuxenutbildni
ngen/
Vänersborg bunden
10
2
2018-01-08 2018-05-29 2017-12-13
http://www.kunskapsfor
bundet.se/vuxenutbildni
ngen/
Download