Tre år med luftvägsblocket- Vad har vi lärt oss?

advertisement
Tre år med luftvägsblocket- Vad har vi lärt
oss?
Maysae Quttineh
Biomedicinsk analytiker
Mikrobiologen
Jönköping
Svår pneumoni enligt CRB-65
• Ligger på 3:e plats bland de 10 vanligaste dödsorsakerna i
världen.
• Bland de svåraste infektionssjukdomar
• Kräver omedelbar behandling
• Mikrobiologisk diagnostik ger bättre utfall
(Klinisk Mikrobiologi)
2017-03-23
Luftvägsdiagnostik 2013
• Odling
• In house PCR för
Influenza A/B
RSV
Bordetella pertussis
M.Pneumoniae
C.Pneumoniae
Legionella.species/pneumophila
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Problemområden för kunden
• Flera provtagningsrör, 2-3 rör/patient – För många!
• Upp till 9 beställningar /patient – För många!
• Variation i Turn-around-time (TAT) påverkar utvärdering av
provresultat
• Avsaknad av en del agens som är viktiga vid behandling av
pneumoni
(Klinisk Mikrobiologi)
2017-03-23
Kundens önskemål 2013
Bakterier
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila psittaci
Hemophilus Influenzae
Streptococcus pneumoniae
(Klinisk Mikrobiologi)
2017-03-23
Virus
Influensa A/B
RSV
Adenovirus
Fast-track diagnostics respiratory pathogens 33
21 Virus
Adenovirus
Bocavirus
Cytomegalovirus
Coronavirus 43
Coronavirus 63
Coronavirus 229
Respiratory syncytial virus A
Human metapneumovirus
Influenzae A
Human metapneumovirus
Influenzae B
Influenza C
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
Parechovirus
Rhinovirus
Enterovirus
(Klinisk Mikrobiologi)
2017-03-23
12 Bakterier
Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae
Haemophilus influenzae
Haemophilus influenzae Typ B
Klebsiella pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Legionella species
Mycoplasma pneumoniae
Staphylococcus aureus
Salmonella species
Streptococcus pneumoniae
1 svamp
Pneumocystis jiroveci
C.psittaci ingick inte 
Luftvägsdiagnostik 2013-2016
• Odling
• Genexpert
Influensa A/B och RSV (dygnet runt)
• LC480
M.pneumoniae, C.Pneumoniae och Bordetella pertussis
Luftvägsblocket
Verifiering av legionella
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Vem beställer blocket ?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Resultat från blocket 2013-2016
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
Neg
40,00
Pos
30,00
20,00
10,00
0,00
1
(ange enhet via Infoga sidfot)
2017-03-23
2
Andel med antal fynd/prov
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0
(ange enhet via Infoga sidfot)
2017-03-23
1
2
3
4
5
2017-03-23
(ange enhet via Infoga sidfot)
Influensa c
Parainfluensa 1
Bordetella pertussis
chlamydophila pneumoniae
Salmonella species
Parechovirus
Coronavirus229E
Coronavirus HKU1
Enterovirus
Parainfluensa 4
Coronavirus NL63
Chlamydophila psittaci
Parainfluensa 2
Bocavirus
Coronavirus OC43
Humant metapneumovirus A
Adenovirus
Legionella species
Respiratory syncytical virus A
Parainfluensa 3
Influensa B
Mycoplasma pneumoniae
Influensa A
Moraxella catarrhalis
Streptococcus pneumoniae
Rhinovirus
Pneumocystis jirovecii
Klebsiella pneumoniae
Haemophilus influenzae
Staphylococcus aureus
Negativa
Vad hittar vi med blocket (%)?
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Andel prov som svaras inom 24 h
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Målvärde
30%
Luftvägsblock
20%
10%
2016
(ange enhet via Infoga sidfot)
2017-03-23
december
november
oktober
september
augusti
juli
juni
maj
april
mars
februari
0%
januari
Andel prov som svaras ut inom 24 h. från ankomst
TAT Luftvägsblock
Nya problem/möjligheter
• Våra avtal för karusell-lightcylers gick ut maj 2016
• Flytt av befintliga analyser till LC480 eller helt nya
metoder?
• Önskemål från kunder?
• Behålla stora blocket?
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Metodutveckling 2016
Byta ut FastTrack diagnostics?
• Seegens allplex?
• Lightmix Modular?
• Filmarray?
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Önskemål från Kunden
• Behålla singelanalyserna (MP, CP, BP och Legionella)
• IVA vill ha kvar stora luftvägsblocket (svår pneumoni)
• Infektion vill ha ett mindre block för svår pneumoni
Maysae Quttineh, Legitimerad Biomedicinsk analytiker
2017-03-23
Infektions önskemål
Mycoplasma pneumoniae
Legionella pneumophila
Bordetella pertussis
Hemophilus Influenzae
Streptococcus pneumoniae
Influensa A/B
RSV
Legionella species
Chlamydophila psittaci
(ange enhet via Infoga sidfot)
2017-03-23
Lightmix Modular
Lightmix
Patogen
Metod
Pos
2017-03-23
Specificitet (%)
Neg
Lightmix Modular
Pos
Flu A
genexpe Neg
Pos
Flu B
genexpe Neg
Pos
RSV
genexpe Neg
Pos
Leg. Pne In-house Neg
Pos
S.pneum FTD Neg
Pos
H.infl
FTD
Neg
Pos
MP
In-house Neg
Pos
B.pert
In-house Neg
Pos
C.pneum In-house Neg
Pos
C.psitt
FTD
Neg
Pos
(ange enhet via Infoga
Leg.sp
FTDsidfot) Neg
Sensitivite (%)
Totalt
7
0
7
0
6
0
7
0
9
2
8
0
37
1
15
0
5
0
5
0
9
0
0
50
0
50
0
51
1
51
0
46
0
49
0
147
1
148
0
180
0
52
1
50
57
100
100
57
100
100
57
100
100
57
100
100
57
100
95,8
57
100
100
185
100,0
99,3
185
93,8
100
185
100
100
57
100
100
57
100
100
Kvar att ta ställning till
•
•
•
•
•
•
Kan vi analysera MP, BP och CP som triplex
Vem beställer vilket block?
Svarstider för respektive block?
Kommentera svaga/starka kurvor?
Effektivisera arbetsflödet på labb
Ackreditering?
Det är viktigt med dialog med kunden
(Klinisk Mikrobiologi)
2017-03-23
Download