Iridica ESI/MS - Karolinska Universitetssjukhuset

advertisement
Broad range PCR/ESI MS för snabb identifiering av
bakterier i bronchoaveolärt lavage-prov
Anna-Karin Ohlsson, Ingrid Lindström, Kristoffer Strålin, Volkan Özenci, Måns Ullberg
Karolinska Universitetslaboratoriet, Klinisk Mikrobiologi, F72, Huddinge
Introduktion
Slutsats
Snabb detektion av patogena
Iridica® BAC LRT:
mikroorganismer som orsakar pneumoni
• ett användbart redskap för snabb
har stor betydelse för den kliniska
detektion av patogena bakterier i
beslutsprocessen. Iridica® Broad range
BAL.
PCR/ESI-MS är ett instrumentet som kan
• känsligheten är på samma nivå
detektera mer än 600 bakterie och
eller bättre än odling.
svamparter på 6-8 timmar. Målet med
• upptäcker avsevärt fler positiva
denna studie är att utvärdera prestandan
för
Iridica®
BAC LRT assay vid
identifiering av mikroorganismer från
Streptococcus pneumoniae och
Iridica ESI/MS
Staphylococcus aureus.
bronchoalveolär lavage (BAL)-prov.
Tabell 1. Detektion av mikroorganismer från BAL
Iridica+/Culture+
Iridica+/Culture-
Iridica-/Culture+
Streptococcus pneumonie
Staphylococcus aureus
2
14
14
16
1
0
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Escherichia coli
Enterobacter cloacae
Citrobacter species
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
10
4
2
4
0
5
1
3
1
0
0
1
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
Legionella pneumofila
Mycoplasma pneumoniae
Material och metod
• 110 konsekutiva BAL-prov från
vuxna patienter
• Abbott Iridica® BAC LRT
• Referens metod: konventionell
semikvantitativ odling.
Karolinska Universitetssjukhuset,
Klinisk mikrobiologi F72
Anna-Karin Ohlsson
E-mail: [email protected]
Resultat
• Antal fynd av H. influenzae var lika för Iridica® BAC LRT och referens
metod.
• Iridica® BAC LRT rapporterade 16 S. pneumoniae jämfört med 3 vid
referens metod.
• Resultatet var liknande för S. aureus, där Iridica® rapporterade 30
positiva jämfört med 14 vid odling.
• Iridica® detekterade Legionella pneumophila i två prov och Mycoplasma
pneumoniae i ett prov, vilka alla kunde verifieras med specifika PCRmetoder.
• För andra arter som E. coli, K. pneumonia, E. cloacae och P. aeruginosa
var känsligheten för Iridica® och odling på jämförbar nivå.
Download