Livsmedel

advertisement
Branschblad
400
Livsmedel
Vi kan vätskehantering!
SIKAMA – Din leverantör av produkter för Livsmedelsindustrin!
Ett av marknadens bredaste program av pumpar. Pumpar konstruerade för skonsam pumpning av ömtåliga livsmedel. Pumparna har mediaberörda delar av elektropolerat syrafast stål och uppfyller den mest
krävande hygienstandard med EHEDG-certifiering. Flödesmätare för både små och stora flöden med hög
mätnoggrannhet. Doseringspumpar och doseringssystem för enkel, säker och kostnadseffektiv dosering
i kärl eller processer. Livsmedelslang av gummi eller PTFE. Med PTFE-slang från SIKAMA finns möjlighet att öka kapaciteten i produktionen och sänka underhållskostnaderna på grund av slangens höga
driftsäkerhet. Produkter för CIP och kemikaliehantering, Kamlock snabbkopplingar för enkel och snabb
ihop-/särkoppling av slangar, robusta Spolmunstycken av mycket hög kvalitet för rengöring av golv och
maskiner i slakterier, mejerier, storkök m m. Detta är bara några exempel på produkter som SIKAMA kan
hjälpa livsmedelsindustrin med.
Excenterskruvpumpar
Lobrotorpumpar
Wangen har mer
än 30 års erfarenhet av att bygga
Excenterskruvpumpar för livsmedelsapplikationer. Pumparna uppfyller den
mest krävande hygienstandard med EHEDGcertifiering.
Pumparna är konstruerade för skonsam pumpning av
ömtåliga livsmedel. Pumphuset är av syrafast stål och
alla mediaberörda delar är dessutom elektropolerade.
Inga fickor finns vid kardankoppling eller tätning där media kan fastna och förorena. Excenterskruvpumparna är
kontruerade för snabb och enkel service, samt för att ge
ekonomisk och optimal drift.
Pumparna har en kapacitet på upp till 100 m3/h och
klarar arbetryck upp till 16 bar.
Hilge Lobrotorpumpar
NOVAlobe är deplacementpumpar med två
rotorer som kontrolleras av en synkroniseringsväxel. Detta gör
att det inte förekommer
någon metallisk kontakt mellan de roterande delarna eller
pumphuset. NOVAlob är speciellt utvecklad för viskösa
medier och för applikationer där skonsam pumpning eller dosering krävs. De uppfyller mycket höga hygieniska
krav och är 3A, QHD (Qualified Hygienic Designe) och
EHEDG-certifierade.
Lobrotorpumparna är mycket robusta. Vätskeberörda
delar av syrafast stål (316L) och elektropolerade.
NOVAlob klarar flöden upp till 1 000 l/min och arbetstryck upp till 16 bar.
Excenterskruvfatpumpar
Centrifugalpumpar
Excenterskruvfatpump ds2080-QCC är byggd för att klara svårpumpade, högviskösa
vätskor och pastaliknande
produkter. Finns i 3 kapacitetsutföranden upp till 50 l/
min. Klarar tryck upp till 6
bar. Mellanstorleken finns
även i utförande upp till 12
bar.
För att underlätta hanteringen kan motor och excenterskruvrör lätt kopplas isär
för att pumpröret enkelt skakunna lyftas i och ur kärl.
Excenterskruvfatpump ds20-80-QCC drivs vanligtvis
med elmotor men fungerar även med luftmotor.
Centrifugalpumpar har ett brett
användningsområde. Det är
den optimala pumpen inom
de flesta områden för lättflytande vätskor. De lämpar
sig inte lika bra för vätskor
med höga viskositeter eller då
skonsam behandling är ett krav.
Hilge Hygieniska Centrifugalpumpar finns
för flöden upp till 130 m3/h, temperaturer upp till 95 °C
(högre på förfrågan) och arbetstryck upp till 7 bar.
Pumparna är utvecklade för hygienisk pumpning
inom livsmedels- och dryckesindustrin. De är tillverkade
av rostfritt stål (316L), mediaberörda delar är elektropolerade. Pumparna uppfyller hygienkraven enligt 3A,
QHD och är EHEDG-certifierade.
Doseringssystem
Induktiva flödesmätare
SikaDos 3 är ett komplett system för
dosering och batchhantering. SikaDos 3 Doseringssystem är framtaget
för att på ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt styra dosering, inblandning och påfyllning av vätskor
i kärl och processer.
SikaDos 3 är ett moduluppbyggt
och mycket flexibelt doseringssystem. Det består i grunden av en flödesmätare och en
PLC-baserad doseringselektronik som via ett relä styr t
ex en magnetventil. SikaDos 3 kan lätt byggas ut för styrning av flera vätskeflöden.
Induktiva flödesmätare består av givare
och display/signalomvandlare som känner av vätskans konduktivitet (minst 5
µS/cm). De har inga rörliga delar och
därför är tryckfallet över mätaren nästan
försumbart. Mätnoggrannheten är bättre
än ±0,25 %. Mätprincipen är dessutom
oberoende av viskositet, densitet, temperatur eller partiklar i vätskan.
ModMAG Food kan användas för nästan alla vätskor
som är elek­triskt ledande. Den finns med lining i PTFE
och med elektroder i Hastelloy C eller andra metaller.
Finns i storlekar från DN10 till DN100 med flödesområde
mellan 2,4 l/min och 5 655 l/min och tål tryck på 10 bar.
Menytexterna på displayen är på svenska.
ModMAG Food har FDA-godkända material i mediaberörda delar och levereras vanligen med anslutning för
Tri-Clamp, DIN 11851 eller ISO 2852. Andra anslutnigar
på förfrågan.
Turbinflödesmätare
Turbinflödesmätare används med
fördel vid övervakning av olika
vätskor, vid repeterande dosering (batchning) eller dosering av
större volymer. Tryckfallet över
mätarna är lågt.
Turbinflödesmätare används för mätning av lågviskösa vätskor, upp till 500
cSt.
Turbinflödesmätare finns för flöden
från 1 till 9 167 l/min, klarar arbetstryck
upp till max 400 bar och kan i högtemperaturutförande
mäta från -268 till 538 °C.
Skruvpumpar EcoTwin
Med EcoTwin Skruvpumpar
kan både tunnflytande
och mycket trögflytande (viskösa) vätskor
pumpas. Inom livsmedelsindustrin används skruvpumpar
både för pumpning av trögflytande livsmedel vid låga
varvtal och efter uppvarvning till högt varvtal för pumpning av diskvätskor i CIP-system. Därmed elimineras behovet av separat CIP-pump - ”två pumpar i en”.
EcoTwin Skruvpumpar klarar flöden upp till 100 000
l/min och tryck upp till 16 bar. Vätskeberörda delar är av
syrafast stål med mycket hög ytfinish, <0,8 mikron.
EcoTwin Skruvpumpar används för pumpning av t ex
juicekoncentrat, mjölk, sylt, ketchup, senap och mycket
annat inom livsmedelsindustrin. Inom kemisk industri
vid t ex tillverkning av lotion, schampo och olika typer
av kosmetika.
Livsmedelsslang
Med PTFE-slang från
SIKAMA finns möjlighet att öka kapaciteten i produktionen
och sänka underhållskostnaderna
på grund av slangens höga driftsäkerhet.
PTFE-slang finns i olika utföranden som slät, tätveckad och hygienveckad. Finns i dimensioner från DN 3 till
DN 100. Temperaturområde -70...230 °C.
Det FDA-godkända materialet (smak och luktfritt)
gör slangarna lämpliga i applikationer med höga hygieniska krav inom livsmedelsindustrin.
Slangpumpar
I en slangpump passerar vätskan genom pumpslangen utan kontakt
med några mekaniska delar. Rotho® slangpumpar från Ragazzini
passar bra för pumpning och dosering av högviskösa, trögflytande,
neutrala, aggressiva och slitande
vätskor. De kan även användas för
vätskor som innehåller gaser, är skumbildande eller innehåller fasta partiklar. Den enda reservdelen - slangen byts på några minuter och finns i olika material beroende
på vätskan.
Med olika drivenheter kan kapaciteten variera från
7 l/h till 470 l/min och klara arbetstryck upp till 15 bar.
Produkter för kemikaliehantering
Membrandoseringspumpar
Spolmunstycken
Under senare år har det skett en enorm
utveckling av kemin bakom vattenbehandling samt återvinning och desinficering av vatten och spillvatten,
vilket medför en utmaning för dagens
doseringsteknik. Allt mer komplexa
applikationer kräver intelligenta doseringspumpar med nya drivningar eller
nya mekanismer för styrning och inställning för att underlätta operatörens
arbete.
Membrandoseringspumparna SMART Digital klarar
dessa utmaningar. De erbjuder toppmodern drivningsteknik, nya dimensioner av användarkomfort och intelligent
flödesstyrning.
Robusta Spolmunstycken av
mycket hög kvalitet för
rengöring av golv och
maskiner i slakterier,
mejerier, storkök m m.
Reglerbara spolmuntycken som möjliggör steglös
ändring av strålen, från punktstråle till vid stråle eller
dimma. Värmeisolerade handtag för vätsketemperaturer
upp till 100 °C och snabbavstängningsventil.
Spolmunstycken med snabbavstängningsventil lämpar sig särskilt bra för hängande slangar t ex i storkök och
slakterier. Finns för flöden upp till 300 l/min och tryck
upp till 16 bar. Testade med 50 bars tryck utan läckage.
Fatpumpar
Membranpumpar
Fatpumpar finns på de flesta industrier för
pumpning av vätskor ur fat och behållare.
Fatpumpar med tätningslösa pumprör gör
pumpningen lätt och säker. Med en enkel
bajonettfattning kopplas motor och pumprör
samman. Pumprören finns i många material,
bl a PP, PVDF och syrafast stål, för att klara
olika vätskor och varierande viskositet.
Fatpumparna finns med luftmotorer och
elmotorer samt även i ATEX-utförande.
Pumpkapacitet upp till 150 l/min och
tryckhöjd upp till 18 mvp.
ARO Tryckluftsdrivna Membranpumpar EXP finns i många storlekar
med en mängd olika materialkombinationer som gör att de klarar de
flesta aggressiva, frätande, explosiva,
brandfarliga och giftiga kemikalier,
såväl tunnflytande lösningsmedel
som trögflytande viskösa lacker.
Den supereffektiva luftmotorn
i kombination med stort deplacement gör att
membranpumparna inte behöver slå så många slag som
andra pumpar behöver.
ARO Membranpumpar finns även i ett specialutförande anpassat för pumpning av puder och pulver. Pumparna används idag inom livsmedelsindustrin för pumpning av bl a potatismos och stärkelse.
EDM Turbinflödesmätare i
PVDF är till skillnad från traditionella turbinflödesmätare
utvecklad att vara mycket
servicevänliga. Mätaren kan
lätt skruvas loss från rörsystemet. Turbinenhetet är utformad som en instickbar kassett som lätt dras ut vid service
och rengöring. Kassetten är utformad så att den inte kan
monteras fel.
EDM Turbinflödesmätare i PVDF klarar flöden
2...190 l/min och arbetstryck upp till 10 bar.
De kan användas för mätning på många aggressiva
vätskor och lösningsmedel som exempelvis saltsyra, fosforsyra, klor, aceton.
Kamlock Snabbkopplingar
Kamlock Snabbkopplingar är
ursprunget för alla snabbkopplingar av kamarmstyp. Kopplingarna tillverkas av syrafast stål, polypropylen, aluminium, mässing
och brons. Vissa kopplingar går
även att få i andra material som
t ex hastelloy C och teflonklädd metall.
Kamlock Snabbkopplingar finns från ½″ upp till 8″
storlek.
BS400b / 16-08-18
Sikama [email protected]
Speditionsvägen 17Flowservicewww.sikama.se
142 50 Skogås
Sensortech
Tfn +46-8-448 30 30
© 2013 SIKAMA AB
Turbinflödesmätare
Download