IPC-klasserna på svenska

advertisement
Sammanfattning på svenska av innehållet i IPC:s klasser
(Version 2017.01)
För uppgifter om det exakta innehållet hänvisas till IPC:s klasslista
Sektion A
Mänskliga förnödenheter
A01
Jordbruk, skogsbruk, djurhållning, mejeri, jakt, fiske, bekämpningsmedel
A21
A22
A23
A24
Bageri
Slakteri, behandling av kött och fisk
Mat och matvaror
Tobak, rökdon
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
Kläder
Huvudbonader
Skodon
Smycken, knappar, spännen, blixtlås
Toalett- och researtiklar
Borstar
Möbler, husgeråd, köksutrustning, städning
A61
A62
A63
Medicinsk teknik, läkemedel, veterinärmedicin, hygien
Livräddning, eldsläckning, skydd mot kemikalier
Idrott, lek, spel, nöjen
A99
Övriga mänskliga förnödenheter
Sektion B
Förfaranden, transporter
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
Separation, blandning, fysikaliska och kemiska förfaranden och apparater
Sönderdelning, malning, behandling av spannmål
Separation av fasta material med hjälp av vätskor, elektricitet eller magnetism
Centrifuger, cykloner
Sprutning, finfördelning, ytbeläggning
Generation och överföring av mekaniska vibrationer
Mekanisk och pneumatisk separation av fasta material, sortering
Rengöring
Avfallshantering, behandling av förorenad jord
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
Mekanisk icke-skärande metallbearbetning
Gjutning, pulvermetallurgi
Skärande metallbearbetning, svetsning, lödning, laserbearbetning
Slipning, polering
Handverktyg, bärbara maskiner, verkstadsutrustning, manipulatorer, industrirobotar
Skärande av ickemetalliska material
Bearbetning och behandling av trä och liknande material, spikmaskiner, häftmaskiner
Bearbetning av cement, lergods och sten
Bearbetning av plast och plastiska material
Pressar
Tillverkning av pappersvaror, bearbetning av papper
Laminat
Additiv tillverkning, 3D-printning
B41
B42
B43
B44
Tryckeri, skrivare, skrivmaskiner, stämplar
Bokbinderi, böcker, mappar
Rit- och skrivdon, kontorsmaterial
Konstnärsmaterial, dekoration
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
Hjul, hjulupphängningar, drivanordningar, kopplingar, övriga fordonsdelar, lastfordon, svävare
Rälsfordon, järnvägsmateriel
Motorfordon, cyklar, cykeltillbehör, handkärror
Vattenfarkoster, sjöfart, sjötransporter
Flygmaskiner, luftfart, rymdfart
Förpackning, etikettering, materialhantering, transportörer, hantering av trådformigt och
banformigt material, sophantering
Hissar, rulltrappor, kranar, spel, domkrafter
Förslutning och öppning av behållare, hantering av vätskor
Sadelmakeri, tapisseri
B81
B82
Mikromekanik
Nanoteknologi
B99
Förfaranden och transporter i övrigt
2017-02-14
Sektion C
Kemi, metallurgi
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
Oorganisk kemi
Behandling av vatten, slam och avlopp
Glas, glasull, mineralull
Cement, betong, konstgjord sten, keramik
Gödningsmedel
Sprängämnen, tändstickor
Organisk kemi
Organiska makromolekylära föreningar och kompositioner
Färgämnen, färg, polermedel, naturharts, lim, adhesiver, användning av kemiska kompositioner
och material för diverse ändamål
Petroleum-, gas- och koksindustri, bränslen, smörjmedel, torv
Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter, tvål, rengöringsmedel, stearinljus
Biokemi, alkoholhaltiga drycker, ättika, mikrobiologi, enzymologi, genmanipulation
Sockertillverkning
Behandling av hudar, skinn och läder
C21
C22
C23
C25
C30
Järnmetallurgi
Legeringar, icke-järnmetallurgi
Beläggning av eller med metall, kemisk ytbehandling, korrosionsskydd
Elektrolys, elektrofores
Kristalliseringsteknik
C40
Kombinatorisk teknik
C99
Övrig kemi och metallurgi
Sektion D
Textil, papper
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
Trådar, fibrer, spinneri
Garn, mekanisk behandling av garn och rep, varpning
Vävning
Bandvävning, knyppling, stickning, non-woven-material
Sömnad, broderi, tofsmakeri
Tvättning, strykning, blekning, färgning och övrig behandling av textilier, belagda textilier
Rep, ickeelektriska kablar
D21
Pappers-, massa- och cellulosatillverkning
D99
Textil och papper i övrigt
Sektion E
Bygg- och anläggningsteknik
E01
E02
E03
E04
E05
E06
Vägar, järnvägar, broar, renhållning av vägar
Vattenbyggnad, grundläggning, schaktarbeten
Vattenledningar, installationer och avlopp
Husbyggnad, byggnadselement, byggnader för speciella ändamål
Lås, gångjärn, beslag och tillbehör för dörrar och fönster, kassaskåp
Dörrar, fönster, persienner, rullgardiner, stegar
E21
Jordborrning, bergborrning, gruvteknik
E99
Bygg- och anläggningsteknik i övrigt
Sektion F
Mekanik, belysning, uppvärmning, vapen, sprängning
F01
F02
F03
F04
Motorer för gaser och elastiska fluider, ångmaskiner, tillbehör för motorer i allmänhet
Förbränningsmotorer
Vätskedrivna motorer, vindmotorer, diverse motorer
Deplacerande motorer för vätskor, pumpar för vätskor och gaser
F15
F16
F17
Tryckdrivna kraftdon, hydraulik, pneumatik
Maskinelement, termisk isolering
Lagring och distribution av gaser och vätskor
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
Belysning
Ånggeneration
Förbränning
Uppvärmning, spisar, ventilation
Kylteknik, värmepumpar, kondensering av gaser
Torkning
Ugnar för värmebehandling
2017-02-14
F28
Värmeväxling
F41
F42
Vapen, försvarsteknik
Ammunition, sprängning
F99
Mekanik, belysning, uppvärmning, vapen och sprängning i övrigt
Sektion G
Fysik
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12
Mätning av olika storheter, provning, kemisk och fysikalisk analys av material, navigation,
meteorologi
Optik
Fotografi, kinematografi, elektrografisk kopiering, holografi
Klockor, tidmätning
Styrning, reglering, mekaniska manöverdon
Datorer, beräkning, räkning, affärsmetoder
Kassaapparater, maskiner för försäljning, spel, biljetter och hantering av pengar
Signalering, larmsystem, trafikledning
Utbildning, kryptografi, skyltar, displayer
Musikinstrument, akustik
Minnen, inspelning, uppspelning
Instrumentdetaljer
G21
Kärnteknik
G99
Fysik i övrigt
Sektion H
Elektroteknik
H01
H05
Elektriska kretselement, halvledarkomponenter, gasurladdningslampor, glödlampor, batterier,
vågledare, antenner, laserteknik, gnistteknik
Generering, omformning och överföring av elkraft, elmotorer och andra elektriska maskiner
Elektroniska kretsar, modulation, förstärkning, pulsteknik, kodning
Elektrisk kommunikationsteknik, radio, television, telefoni, högtalare, mikrofoner, telegrafi,
hemlig kommunikation
Elektrisk uppvärmning och belysning, röntgenteknik, plasmateknik, övrig elektroteknik
H99
Elektroteknik i övrigt
H02
H03
H04
2017-02-14
Download