Kraft och Tryck

advertisement
Elevplanering
Spektrum Fy LIGHT uppl.3
Åk 8 HT11
Kraft och Tryck
Under veckorna 34 till 37 kommer ni att få lära er mer om kraft och tryck. Två centrala begrepp
inom ett område som ofta kallas mekanik.
V34/35
Krafter
Teoripass
6.1 Olika krafter
Testa dig själv 6.1
s. 57-60
s. 60
Rörelse
Teoripass
6.2 Rörelse
Testa dig själv 6.2
Labpass
s. 61-62
s. 62
Kraftlabbar i Puls fysik och Spektrum studiebok
V36/37
Tryck
Teoripass
7.1 När fasta material utsätts för tryck s. 69-71
Testa dig själv 7.1
s. 71
7.2 Tryck i vätskor
s. 72-74
Testa dig själv 7.2
s. 74
Labpass
Trycklabbar i Puls fysik och Spektrum studiebok
V38
Tisdag: TEST – Kraft och tryck
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards