Mål och planering: LJUD (akustik) Mål Tidsplanering

advertisement
Fysik åk 8 Gärdesskolan 2014
Mål och planering: LJUD (akustik)
Mål
Du ska:
 Kunna beskriva örats funktion (biologiboken)
 Känna till hur ljud skapas och breder ut sig i luften
 Veta ljudets hastighet i luft och hur man kan använda ljudets eko för
att mäta avstånd
 Veta vad som menas med svängningstid och frekvens
 Veta vad som menas med ultraljud och infraljud kunna beskriva vad de
kan användas till
 Kunna beskriva ljud som en vågrörelse
 Veta vad som menas med resonans
 Veta vad som menas med ljudnivå och den mäts
Tidsplanering:
Vecka 48
Inledning: örats byggnad och funktion
Spektrum Biologi sid. 333-335
Vad är ljud?
Spektrum Fysik sid. 81-85
Vecka 49
Svängningstid och frekvens, ultraljud, infraljud, eko
Spektrum Fysik sid. 86-89
Laboration: Svängningstid och frekvens
Vecka 50
Måndag 8/12: Grupp3- Studiebesök på Vetenskapens Hus
Grupp7-inläsningstid
Toner och buller
Spektrum Fysik sid. 90-93
Laboration: Stämgaffel och resonans
Vecka 51
Måndag 15/12: Grupp7- Studiebesök på Vetenskapens Hus
Grupp3-inläsningstid
Fysik åk 8 Gärdesskolan 2014
Centralt innehåll:
Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns
inverkan på hälsan.
Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och
utvärdering.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Bedömning
Din förmåga att använda ord och begrepp på ett korrekt sätt på lektioner och laborationer.
Din förmåga att planera och genomföra laborationer samt att skriva laborationsrapporter.
Din förmåga att föra resonemang och förmedla dina kunskaper muntligt och skriftligt.
För högre mål ska du sträva mot
- att visa mycket goda kunskaper muntligt och skriftligt och använda fysikens begrepp i
dina resonemang.
- att genomföra laborationer, dokumentera och redovisa slutsatser men även att
formulera egna frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Efter jullovet fortsätter vi med fysik och arbetar med Ljus (optik).
Det första NO-provet på vårterminen handlar om både Ljud och Ljus.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards