KOSTNAD
Kursen kostar 10.950 kr per termin och
den är på två terminer dvs. ett år.
Kursen faktureras terminsvis, första
gången under 2015 och sista under
2016. Kost, logi, material och föreläsare
ingår i detta. Resor och förlorad
arbetsförtjänst tillkommer.
Anm:
För studieresan tillkommer kostnad för
traktamente utöver förlorad arbetsförtjänst,
däremot ingår flyg och hotell i kursavgiften.
FACKLIGA
KURSER
VÄLKOMMEN MED DIN
ANMÄLAN - DU BEHÖVS!
Har du frågor får du gärna kontakta någon av oss:
Ann-Sofie Garsén, Socialdemokraterna i Skåne, 040-660 73 10
Susanne Simonsson, LO-distriktet i Skåne, 040-664 53 93
Fredrik Augustsson, Albins folkhögskola, 070-694 66 16
Åse Webeklint, ABF Skåne, 0413-298 86
ALBINS FOLKHÖGSKOLA
Eriksgatan 108, 261 33 Landskrona
Tel 0418-146 90
www.albins.nu
FACKLIG-POLITISK
AFTONSKOLA
En aktivistkurs för dig med fackligt
uppdrag och/eller politiskt intresse
VI GÖR LÄRANDE ROLIGARE!
FACKLIGA
KURSER
UPPLÄGG
Kursen genomförs som 3 stycken tredagars internat samt en fyra dagars
resa. Totalt alltså 13 kursdagar samt mellanliggande arbeten i studiecirkelform under uppskattningsvis 18 timmar. Två av internaten blir under
hösten 2015 och det sista internatet samt resan blir under våren 2016.
INNEHÅLL
Kursen kommer att förhålla sig till den aktuella debatten, inom bland
annat regional utveckling, välfärd, miljö, internationellt, och där utgå från
arbetarrörelsens värderingar om allas lika värde och rätt.
Vidare kommer stor vikt att läggas på folkrörelser, folkbildning, ledarskap
och aktivism. Att öka sin förmåga och kompetens i kommunikation är
centralt och det kommer vi att jobba mycket med, därför kommer ni också
- att få möjlighet - att gå en distanskurs i sociala medier parallellt med
kursen.
FACKLIG-POLITISK AFTONSKOLA
- EN AKTIVISTKURS
Kursen genomförs i samarbete mellan LO-distriktet i Skåne, ABF Skåne,
Socialdemokraterna i Skåne och Albins folkhögskola.
Under kursen får du chansen att öka din förståelse för viktiga sammanhang - både lokalt, nationellt och globalt. Kursen kommer att ge dig helt
andra förutsättningar för att påverka.
Vill du vara med och skapa ett bättre och rättvisare samhälle, för att inte
säga en bättre och rättvisare värld – då skall du gå den här kursen.
SYFTE
Syftet är att fördjupa vår facklig-politiska samverkan och öka
fackföreningens inflytande i och över socialdemokraternas utveckling.
Vi vill alltså utveckla dem som ska utveckla politiken. Vi skapar en bättre
plattform för att utveckla socialdemokratisk politik genom bland annat
fler LO-anslutna medlemmar i partiet och fler socialdemokratiska mandat
i framtida val.
STUDIERESA TILL BRYSSEL
Vi kommer att genomföra en studieresa till Bryssel under 2016. Tanken är
att du som deltagare skall få en bättre insikt, i hur vi kan påverka de beslut
som fattas där, samt hur dessa beslut påverkar vår politiska arena och
vardag hemma.
ANMÄLAN
Sista anmälningsdag: fredagen den 21 augusti 2015. Anmälan skickar du
till Albins folkhögskola, Eriksgatan 108, 261 33 Landskrona. Alternativt
kontaktar du Christina Loman, [email protected]
Observera att anmälan måste bli godkänd av ditt förbund eller partiet, då
det är organisationen som står för kurskostnaden.
START OCH GENOMFÖRANDE
22-24 september 2015 håller vi det första internatet, andra internatet hålls
17-19 november (2015), resan blir i april (2016) och avslutande internatet
hålls 14-16 juni (2016). Cirkelträffarna kommer ni att få komma överens om
i respektive grupp.