Utredning av gravida

advertisement
Sammanfattning av
nationellt vårdprogram
för cervixcancerprevention
Screening, utredning,
behandling och uppföljning
av gravida kvinnor
Kompletterande screening
• Bör erbjudas alla gravida, 23 år och
äldre, om det gått mer än 2,5 år
sedan senaste cellprovet.
• Bör tas så tidigt som möjligt, gärna
i samband med inskrivningen, men
kan tas under hela graviditeten.
• Bör erbjudas i samband med
efterkontroll, ca 8 veckor efter
förlossningen, om prov ej tagits
under graviditeten.
Foto: iStock
Atypiska prover under graviditet
Mål med utredning är att:
•
Utesluta cancer
•
Identifiera AIS och HSIL som kan följas upp och
vid behov behandlas kort tid efter förlossningen.
Graviditet påskyndar inte utveckling av cervixdysplasi
till cervixcancer.
•
Gravida bör tillfrågas om de har eller har haft
cellförändringar som är under utredning.
– Om ja: Kvinnan ombeds kontakta aktuell mottagning
och informera om att hon är gravid så att lämplig
uppföljning kan planeras.
Utredning av icke obstetrisk
blödning under graviditet
• Om ej synlig förändring:
– Cellprov med dubbelanalys.
– Alla förändringar förutom ASCUS/HPV-neg eller
LSILcyt/HPV-neg bör utredas vidare.
• Vid makroskopisk förändring:
– Utredning med kolposkopi, ev. cervixbiopsi och
cellprov med dubbelanalys direkt.
Utredning av gravida
• Utredningen bör göras av
kolposkopist med vana att
utreda gravida.
• Optimal tidpunkt är
graviditetsvecka 13–14.
• Användning av Swedescore
rekommenderas.
Foto: iStock
forts…
Utredning av gravida
Kolposkopiskt riktade px och slyngbiopsi medför endast liten
risk för komplikation.
• Vid HSIL
– Uppföljning rekommenderas i graviditetsvecka 28–30 med
cytologi och kolposkopi.
• Vid AIS
– Uppföljning rekommenderas med cytologi och kolposkopi var
sjätte vecka.
• Vid misstanke om cancer:
– Samråd rekommenderas med patolog, specialist inom
gynekologisk tumörkirurgi och obstetriker för planering av
vidare handläggning och lämplig tidpunkt för förlossning.
Uppföljning med cytologi, kolposkopi
och eventuellt px efter graviditet
• AIS: 10–14 dagar efter förlossningen.
• HSIL: 6–8 veckor efter förlossningen.
• Övriga förändringar: 3–6 månader efter förlossningen.
Behandling endast efter att man konstaterat att höggradig lesion
fortfarande finns kvar vid uppföljningen efter förlossningen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards