Hemlängtan? Friska mammor och barn kan få åka hem tidigast sex

Hemlängtan?
Friska mammor och barn
kan få åka hem tidigast
sex timmar efter
förlossningen
Alla har olika önskemål om hur tiden direkt efter förlossningen
ska vara. Många vill gärna få komma hem så fort som möjligt.
Är du och ditt barn friska och förlossningen varit normal,
kan ni åka hem tidigast sex timmar efter förlossningen.
●
Innan ni åker hem undersöker en läkare barnet.
●
Förlossningskliniken följer sedan upp barnet och dig
genom att ni gör återbesök på BB-mottagningen.
●
Förlossningskliniken har medicinskt ansvar för både
dig och ditt barn i sju dagar efter förlossningen.
●
Under den tiden kan du när som helst på dygnet
kontakta din förlossningsklinik eller BB-avdelning.
Din barnmorska berättar gärna mer och
svarar på dina frågor om att åka hem
tidigast sex timmar efter förlossningen.
SLL Kommunikation. Sib-tryck december 2016. Foto: Patrick Miller.