RDA Appendix H

advertisement
RDA Appendix H
Appendix H: Tid i den kristna kalendern
H. 1: Tid före och efter Kristi födelse
123
Använd förkortningen f.Kr. för årtal i den förkristna eran. Placera förkortningen efter årtalet
eller efter varje årtal som omfattar en tidsrymd.
Exempel:
71 f.Kr.
Spartacus död
cirka 495 f.Kr.-429 f.Kr.
Perikles levnadstid
1300-talet f.Kr.
Drottning Nefertitis verksamhetstid
Använd förkortningen e.Kr. endast när årtalen omspänner båda den förkristna och kristna
eran.
Exempel:
63 f.K.r-14 e.Kr.
Kejsare Augustus levnadstid
43 f.Kr.-17 e.Kr. eller 18 e.Kr.
Ovidius levnadstid
1
Nationalbibliografin 2016-03-22, under uppslagsord Tideräkning och rubrik Era och epok: ”För att särskilja en
datering i den kristna eran från andra brukade man tidigare skriva A.D. (Anno Domini) framför årtalet. Numera
förekommer som kulturneutral benämning ”vår tideräkning”, v.t., motsvarande e.Kr., och f.Kr. blir då ”före vår
tideräkning”, f.v.t.”.
2
Wikipedia 2016-03-22, under uppslag Före Kristus: ”Begreppet "före Kristus" (ofta förkortat f.Kr) är den i
modern svenska vanligtvis använda benämningen för att ange årtal före år 1. I detta begreppet syftar Kristus på
Jesus” och Efter Kristus: ”Efter Kristus (ofta förkortat e.Kr.) är den i modern svenska vanligtvis använda
benämningen på Anno Domini (latin för i Herrens år)”.
3
Svenska skrivregler, 3. utg. 2008 saknar riktlinjer, men f.Kr. och e.Kr. finns listade som exempel på vanliga
förkortningar på s. 149 (f.v.t. och e.v.t. saknas helt).
Download