Mässa Skapelsens godhet

advertisement
godhet
för Moder Jord
Skapelsens
en mässa
Perry
text: Per Håkansson/ John
musik: John Perry
Klockor
2.
Låt stjärnorna lysa och mänskan besinna
att djuren får finnas och växterna leva.
För allt är en gåva, ett kärleksfullt lån,
ett kärleksfullt lån.
3.
Låt Kristus få skänka dig livet och glädjen
att bäras av kärlek med omsorg om andra.
För Kristus ger visshet om livet som bär,
om livet som bär.
Ur Psaltaren 36
V
Gud, hos dig är livets källa,
R
i ditt ljus ser vi ljus
V
Herre, till himlen sträcker sig din nåd,
din trofasthet ända till skyarna.
R
Din rättfärdighet är som väldiga berg,
din rättvisa som det djupaste hav.
V
Herre, du hjälper både människor och djur.
Din nåd är dyrbar o Gud.
R
I dina vingars skugga finner människor tillflykt.
V
De får njuta överflödet i ditt hus,
i din glädjes strömmar stillas deras törst.
R
Ty hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus
Musik
Textläsning
Reflektion
Offertoriepsalm
Under psalmen dukas nattvardsbordet.
Vid utdelandet finns möjlighet att tända ett förbönsljus
eller med vattnet från dopfunten få tecknat korset på sin panna
som en bön om friskt vatten och en påminnelse om urhemmet,
havet där livet en gång föddes,
fostervattnet i vilket jag själv en gång är född
och dopets vatten, en källa till nytt liv i gemenskap och ansvar
Tillredelsebön
Offertoriebön
V Gud, av ditt ger vi åt dig
R Ta emot oss och våra gåvor i Jesu namn.
Nattvardsbön
Den evkaristiska bönen
V
Vi lovar dig Gud, allt levandes skapare,
i Kristus blir du en av oss,
fyller vår tillvaro med kärlek.
R
Du möter oss med hopp och liv
bryter väg genom döden och smärtan,
helar det brustna.
P
Den natt …..
…. detta är trons mysterium
R
Kristus har dött
Kristus har uppstått
Kristus skall komma åter
V
Kom du livgivande Ande
till brödet och vinet.
R
Kom du livgivande Ande som en vind
och fyll oss med hoppets
och kärlekens glöd. Amen.
Herrens bön
Vår Far, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem, som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Amen.
Brödsbrytelsen
Fractio
P Brödet som vi bryter
ger oss gemenskap med Kristi kropp
R Så är vi fastän många, en enda kropp
för alla får vi del av ett och samma bröd.
Guds fred
Pax
(Fridshälsningen utväxlas, t ex med orden: Guds fred)
O, Guds lamm
Agnus Dei
Måltiden
Kommunionen
Tackbön
P Vi har tagit emot Jesus Kristus
R Så bevaras vi till evigt liv
V Gud, vi tackar dig för att du har förenat dig med oss
och låtit din kärlek ta kropp i världen.
R Gör oss lyhörda för din närvaro,
befria vår glädje och stärk vårt engagemang. Amen.
Välsignelsen
Musik
P
R
Låt oss gå i frid
Och tjäna Herren med glädje
dec 2013
Download