Klinikrutin nr 3:4
Barn- och ungdomskliniken/Vaggan Neo
Länssjukhuset i Kalmar
Ansvarig:
Laura Österdahl,öl
Susanne Viktor, ssk
Emma Kaliff, ssk
Skapad/reviderad: 2008-01-01/2013-09-26
Gäller tom:
2016-09-26
HYDROCEFALUS
Hydrocefalus drabbar cirka ett barn av 1000 levande födda. Cirka en tredje del av barnen har
samtidigt ryggmärgsbråck.
Hydrocefalus orsakas av störd likvorcirkulation, oftast beroende på störd resorption eller
blockerat flöde.
Ett stort antal skador och sjukdomsprocesser kan leda till hydrocefalus. Den enskilt vanligaste
orsaken är ryggmärgsbråck.
Andra former av så kallad infantil hydrocefalus, det vill säga uppenbar vid födelsen eller
debuterande under spädbarnsåret, kan delas upp i dem som är för tidigt födda och dem som är
födda i fullgången tid.
Hos för tidigt födda utgör perinatal hjärnblödning den vanligaste orsaken, och ibland är
infektion hos det nyfödda barnet orsaken.
För gruppen fullgångna barn är förhållandet omvänt, så att cirka två av tre barn har en
prenatal bakgrund till sin hydrocefalus. Orsaken kan vara intrauterina infektioner,
kromosomavvikelser och andra genetiskt betingade skador.
Trots att orsaken i många fall är prenatal utvecklas hydrocefalus i de flesta fall under de första
levnadsmånaderna.
Ett mindre antal barn utvecklar hydrocefalus under barn- och ungdomsåren. Tumörer,
infektioner och trauma är vanliga orsaker i dessa fall.
SYMTOM
• Ökande huvudomfång
• Solnedgångsblick
• Stor/spänd fontanell
• Matleda/kräkningar
• Irritabilitet/dåsighet
• Kramper
DIAGNOS
• Ultraljud
• Datortomografi
• MR
BEHANDLING
• Shuntoperation