S19215 - Riksdagens öppna data

advertisement
2013/14
mnr: So414
pnr: S19215
Motion till riksdagen
2013/14:So414
av Lars Mejern Larsson (S)
Pappografi
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om regelbundna undersökningar med PSA-prov för män.
Motivering
Enligt Socialstyrelsen är de regionala skillnaderna inom cancervården stora.
För patienter med prostatacancer dröjer det ofta en månad från diagnos till att
patienten informeras, vilket medför en onödigt lång oro och väntan.
Prostatacancer drabbar 10 000 svenska män och är därmed den vanligaste
cancerformen i Sverige. Väntetiderna för dessa patienter är generellt sett
långa, vilket medför ökad stress och oro.
Genom ett enkelt blodprov, ett så kallat PSA-prov, kan sjukvården
identifiera patienter som riskerar att utveckla elakartad cancer och därmed
befinner sig i riskzonen. Genom tidig upptäckt kan sjukvården minska antalet
patienter som avlider.
Precis som kvinnor genomgår mammografi borde män få genomgå
pappografi. Både kvinnor och män borde kallas till regelbundna
undersökningar för att på så sätt förhindra att fler insjuknar eller avlider i
cancer. Samtliga Europas urologer är eniga om att det är rätt väg att gå!
Stockholm den 2 oktober 2013
Lars Mejern Larsson (S)
1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards