Hepatit C Hepatit C orsakas av ett virus. Hepatit C smittar framförallt

advertisement
Hepatit C
Hepatit C orsakas av ett virus. Hepatit C smittar framförallt genom blod och om nålar delas vid
injektionsmissbruk. Sexuell överföring är ovanlig, men förekommer.
Statistik
Uppdaterad statistik publiceras löpande på Folkhälsomyndighetens hemsida.
Symtom
Hepatit C-virus orsakar en inflammation i levern. Hepatit C ger ofta inga märkbara eller endast lätta
symtom i form av trötthet och illamående under några veckor till månader efter smittotillfället. I över
hälften av fallen får patienten en kronisk leverinflammation och kan bli bärare av virus under lång tid,
kanske hela livet.
Provtagning
Ett blodprov visar om du bär på infektionen eller inte.
Behandling
Det finns läkemedel som i många fall kan bota den kroniska infektionen och förebygga dess sena
komplikationer, men alla blir inte botade.
Partnerkontroll
Hepatit C lyder under smittskyddslagen så alla som du kan ha smittat måste undersökas. Om du
smittats av hepatit C får du därför lämna uppgifter till den person som sköter den så kallade
smittspårningen eller partneruppföljningen. I en smittspårning uppges aldrig ditt namn till de som
blir kontaktade.
Följdsjukdomar
En kronisk infektion ökar risken för skrumplever och levercancer.
Hur skyddar du dig?
Det finns inget vaccin mot hepatit C.
Dela aldrig injektionsverktyg med någon.
Kondom ger ett bra skydd mot sexuellt överförd smitta.
Gör det till en vana att använda kondom, vagianal kondom eller slicklapp med tillfälliga sexpartner
eller när du inleder en ny relation. Inleder du en relation kan ni tillsammans använda kondom minst
tre månader in i relationen. Under tiden kan ni testa er tillsammans och utesluta att någon av er har
en infektion som exempelvis gonorré eller klamydia. För vissa sexuellt överförda infektioner, som
syfilis och hepatit, kan det dock dröja upp till tre månader efter ett smittillfälle innan test, helt säkert,
kan påvisa infektionen. Fortsätt därför med kondom tills ni efter tre månader testar er. Är båda då
negativa, det vill säga inte har någon könssjukdom, kan ni om ni är överens om det, avstå från
kondom inom relationen.
Läs mer om hepatit C hos Folkhälsomyndigheten eller hos Smittskydd Västra Götaland där det bl.a.
finns patientinformation och information om smittspårning. Faktablad om hepatit på olika språk finns
här.
Download