Författaren Washington Irving sa

advertisement
Innehåll

Vad är Islam?
 Vem var Muhammad?

Islams 5 grundpelare

Islams 6 trosartiklar

Från liv till död

Kvinnan i islam

Avslutningen
www.islamforelasningar.se
Session 3
Vad lärde vi oss sist?
 Vad vittnas om trosbekännelsens sista och andra del?
 Vart föddes profeten Muhammad?
 Vilka profeter är hans förfäder?
 Genom vem fick han sin första uppenbarelse?
 Hur länge verkade han som profet?
 Vilken i ordningsföljd av profeter är Muhammad?
www.islamforelasningar.se
Hur var han som människa enligt muslimer?
Profeten Muhammad var…
 Ödmjuk
 Barmhärtig
 Trogen
 Sanningsenlig
 Pålitlig
 Rättvis
 Tålmodig
 Stark karaktär
 Hög moral
…den bästa människan men inte felfri.
www.islamforelasningar.se
Hur var han som människa enligt icke - muslimer?
Frihetskämpen Mahatma Gandhi har Mahatma
sagt: JagGandhi
ville veta det bästa hos en som idag har
1869 - 1948
oinskränkt makt över miljoner människors hjärtan… jag blev mer än övertygad om att det
inte var svärdet som på den tiden gjorde att islam tog plats i tillvaron. Det var den stränga
enkelhet, den totala självutplåning som präglade Profeten, den samvetsgranna respekten
för sina utfästelser, hans intensiva hängivenhet för sina vänner och efterföljare, hans
oräddhet, hans mod, hans absoluta förtröstan på Gud och tro på sitt eget uppdrag. Dessa
och inte svärdet bar allting framför sig och besegrade varje hinder.
(Mahatma Gandhi i Young India om Muhammads karaktär)
Författaren George Bernard Shaw sa: Jag har alltid hållit Muhammads religion högt på grund
av dess fantastiska vitalitet. Den är den enda religion som förefaller äga denna assimilerande
förmåga i förhållande till tillvarons i förändring stadda faser som gör den tillämplig på varje
epok. Jag har studerat honom, den fantastiske mannen, och i mina ögon måste han, långt
från att vara en Antikrist, kallas mänsklighetens Frälsare. Jag tror att en man som han, om han
skulle leda en diktatur i den moderna världen, skulle lyckas lösa dess problem på ett sätt som
George Bernard
skulle ge den väl behövda freden och lyckan. Jag har om Muhammads tro förutspått att
Shaw
den kommer att vara accepterad i morgondagens Europa som den börjar bli accepterad i
1856 - 1950
dagens. (G. B. Shaw, ”The Genuine Islam”, vol. 1, nr. 81936)
www.islamforelasningar.se
FLER uttalanden…
Författaren Washington Irving sa: Hans militära triumfer väckte hos honom ingen stolthet
eller fåfänga, som det skulle ha gjort om de hade utförts av själviska syften. Vid den tiden då
hans makt var som störst fortsatte han med samma enkelhet i sitt beteende och uppträdande
som under dagarna med motgång…Han ogillade att få något ovanligt hedersamt bemötande
för respekten till honom, när han gick
in i ett rum. (Känd författare som föddes i New York)
Washington Irving
1783 - 1859
Doktor Annie Besant sa: Det är omöjligt för någon som studerar livet och karaktären av den
store profeten av Arabien, som visste hur han lärde ut och hur han levde, att känna något
annat än vördnad för den mäktiga profeten, en av de stora budbärarna av den Högste.
Och trots att det jag säger till er säkert är bekant för många så känner jag själv när helst jag
läser de får jag en ny slags beundran, enAnnie
ny slags
vördnad för den Arabiske läraren.
Besant
(Engelske teosofen, filosofen och politikern,
The Life and Teachings of Muhammad)
1847”In
- 1933
www.islamforelasningar.se
Utsedd till den mest inflytelserika personen
- Skriven av: Michael H. Heart
- "Han var den enda människan i historien som var ytterst
framgångsrik både på den religiösa och sekulära nivån.”
- Skriven av: Ulf Nilson
- William Shakespeare
- Isaac Newton,
- Karl Marx
- Albert Einstein
- Jesus Kristus etc.
www.islamforelasningar.se
Vad lämnade han efter sig?
 Hans uppdrag och vilja var att ge budskapet islam
1. Koranen
2. Hans Sunnah
Jesus om den siste profeten
Vad säger Jesus i filmen på arameiska som var hans språk?
www.islamforelasningar.se
Profeten Muhammads sista tal
Avslutning - Session 3
www.islamforelasningar.se
Session 3
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download