Bild 1

advertisement
Innehåll

Introduktion

Profeten Nuh (Noa)

Profeten Ibrahim (Abraham)

Profeten Musa (Moses)

Profeten ’Isa (Jesus)
 Profeten Muhammad
www.islamforelasningar.se
Session 20
Vem kommer ihåg?
 Till vilket land utvandrade de första muslimerna?
 Vad hette kungen som kom att omfamna islam?
 Vad är islams största och bestående mirakel?
 Vilken ryktbar man förutom Abu Bakr blev muslim?
 Vad innebar det som kom att kalla sorgens år?
www.islamforelasningar.se
Profeten Muhammad
Den Nattliga resan och den Himmelska färden
 Profeten väcks av Djibreel och upplever en mirakulös resa
Gud (Allah) sade:
”STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare
från den heliga Moskén till den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi
har välsignat, för att visa honom några av Våra tecken; Han är Den som
hör allt, ser allt." (Koranen 17:1)
www.islamforelasningar.se
Profeten Muhammad
Folket i Yathrib antar Islam
 12 män från Yathrib kom och svor en trohetsed
 Islam började nu sprida sig i alltmer i Yathrib
 Profeten får en varm inbjudan till Yathrib
www.islamforelasningar.se
PAUS
www.islamforelasningar.se
Profeten Muhammad
Al - Hijra – Utvandringen börjar
 Nästan alla muslimer utvandrar till Yathrib
 Quraysh smider planer för att mörda profeten
 Ali lägger sig i profetens säng för att lura fienden
 Profeten och Abu Bakr utvandrar tillsammans
www.islamforelasningar.se
Profeten Muhammad
Avslutning - Session 20
www.islamforelasningar.se
Session 20
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards