Undvik trycksår

advertisement
Behandla person med trycksår
Utsatta kroppsområden
Riskfaktorer
Ålder
Minskad muskelmassa
Hudkostymen åldras
Nedsatt cirkulation
Dålig kosthållning
Undernäring
Nedsatt rörelseförmåga
Kontrakturer
Minskad rörlighet i leder
Pareser
Frakturer
Feber
Nedsatt allmän tillstånd
Försämrat hudstatus
Smärta
Spänningar i kroppen
Skadliga rörelsemönster
Kognitionsstörning
Normala
avlastningsmönster
fungerar ej
Åtgärder o vägledning Trycksår
Planerade och pågående förebyggande åtgärder
Omgivningsanpassning
Lägesändring
Kroppspositionering i säng/stol
Bruk av tryckutjämnande underlag
Minskning av skjuveffekt
Annan åtgärd - Omgivningsanpassning
Regelbundna lägesändringar
Förflyttningsträning - ändra kroppsställning
Hjälpmedelsförskrivning
Annan åtgärd - Lägesändring
Bedömning av huden en gång per dag eller oftare och Hudvård
Nutritionsbehandling
Mellanmål
Berikning av kosten
Protein- och energirik kost
Konsistensanpassning
Näringsdryck
Anpassa maten efter kulturella och religiösa behov
Minska nattfastan till max 11 timmar
Enteral nutrition
Parenteral nutrition
Annan åtgärd – Nutritionsbehandling
Smärtlindring
Bedömning av smärta
Smärtreducerande behandling - icke farmakologisk
Ordination av läkemedel
Avlastning – personalens gemensamma ansvar
Kontrollera
Korrigera
Analysera
Sårdjup - kategorier
Indelning av trycksår
• Kategori 1:
Rodnad som inte bleknar vid tryck.
• Kategori 2:
Delhudskada, ytligt öppet sår. Kan
vara en intakt eller sprucken
serum/blodfylld blåsa.
Tensta 2016
• Kategori 3:
Fullhudskada. Subcutant fett är
synligt. Kan inkludera underminering
och fistlar. Ben/senor är inte synliga.
• Kategori 4:
Djup fullhudskada som
involverar ben, sena eller muskel
Tensta 2016
Behandling av trycksår
Avlastning
Smärtbehandling
Nutrition
Lokal sårbehandling
– MÅL med behandlingen
Läkaresamverkan
Lokalbehandling av trycksår
• Smärtlindra v.b.
• Rengör såret
• Välj lämpligt förband och omläggningsintervall
• Observera och avlägsna lokala läknings hämmande faktorer
Tryck
Död vävnad
Infektion
Ödem
Sårsekretion
Smärta eller spasticitet
Mekanisk revidering med sax och pincett
Tensta 2016
Kirurgisk sårrevision
Tensta 2016
Lättare mekanisk upprensning
RiksSår 2016
Autolytisk upprensning
Tensta 2016
Vanliga förbandsmaterial - produktgrupper
•
Polyuretanskumförband
•
Superabsorbenter
•
Hydrokolloidala förband
•
Hydrofiberförband, Alginater
•
Antiseptiska förband (PHMB, Silver, Jod, Honung)
•
Bakterie och svampadsorberande förband
•
Diverse specialförband
Lagom fuktig sårmiljö
Tensta 2016
Tensta 2016
Undertrycksbehandling
Download