DISKNING HYGIEN I ETT KÖK KÄLLSORTERING

advertisement
År 7
ÅR 7
DISKNING
HYGIEN I ETT KÖK
KÄLLSORTERING
1
År 7
Diskning
Handdiskning
-
Spola av disken snabbt under rinnande vatten och sortera i högar på ena
sidan av diskbänken. Rengör diskho och sköljho.
-
Spola varmt vatten i diskhon och sätt i diskploppen i avloppssilen och fyll den
till hälften.
-
Häll några droppar diskmedel i det varma vattnet.
-
Diska med diskborste. Börja med glas och avsluta med kastruller och grytor
sist.
-
Skölj disken i varmt vatten i sköljbaljan och ställ disken i diskstället.
-
Torka disken med en ren torkhandduk. Om disken ska självtorka kan du lägga
en handduk över disken för att skydda den mot damm.
När du diskat färdigt
-
Häll ut vattnet ur diskhon.
-
Rengör diskborsten.
-
Skölj disk- och sköljhoarna rena. Skölj även sköljbaljan.
-
Ta bort eventuella matrester från avloppssilarna.
-
Torka diskbänken med disktrasan och skölj disktrasan noga. Vrid ur så mycket
vatten som möjligt från disktrasan. Häng upp den på diskstället.
Miljövänlig och ekonomisk handdisk
-
Välj ett miljömärkt diskmedel.
-
Använd endast små mängder diskmedel.
-
Diska inte under rinnande vatten,
-
Skölj disken i kallt vatten om den ska självtorka, i varmt vatten om den ska
torkas direkt.
2
År 7
Tänk på
-
Fyll alltid den tomma kastrullen med varmt vatten när du lagt upp maten. Då
lossnar matresterna lättare när du sedan ska diska den.
-
Diska stekpannan under rinnande varmt vatten och med diskborste. Torka den
alltid med hushållspapper eller låt den torka på spisplattans eftervärme. Diska
aldrig en stekpanna med diskmedel för det torkar ut stekpannan vilket gör att
det du ska steka fastnar lättare i stekpannan.
3
År 7
Hygien i ett kök
Viktigt att ha god hygien i ett kök genom att:
Tvätta händerna ofta!
Inte bära några smycken.
Diska utrustningen ordentligt.
Inte skära olika livsmedel på samma skärbräda.
Använd handskar vid behov.
Byt disktrasa minst en gång i veckan. Du behöver inte ta en ny utan du kan
tvätta den gamla i tvättmaskinen i 90 grader eller koka den i en kastrull med
vatten och tvättmedel.
Aldrig torka med disktrasan på golvet! Använd hushållspapper istället.
Varför är det så viktigt med god hygien i ett kök.
Vi kan drabbas av matförgiftning, livsmedlen kan bli förstörda eller vi kan få
infektioner.
Matförgiftning drabbar cirka 500 000 personer per år i Sverige.
Det är ungefär hälften av alla fall av matförgiftning som sker hemma och på
restaurang och i storkök.
4
År 7
De vanligaste orsakerna till matförgiftning:
Människor har för dåliga kunskaper om hygien.
Personen har ätit råa eller förorenade livsmedel.
Man har lagrat livsmedlen i fel temperatur.
Man har tvättat händerna för dåligt eller inte alls.
Maten är inte tillagad på rätt sätt.
GODA RÅD
Tvätta alltid händerna innan du ska hålla på med livsmedel.
Tvätta alltid händerna om du t.ex. petat dig i ansiktet eller taget med handen
på golvet!
Torka aldrig med disktrasan på golvet!
Är du sjuk laga aldrig mat till andra personer.
Kyl ner lagad mat ordentligt.
Förvara livsmedlen i rätt temperatur!
Använd alltid en ren disktrasa.
5
År 7
Källsortering
Källsortering handlar om att ta tillvara på resurser. Källsortering betyder att man
sorterar vid källan, där soporna uppstår. Det vill säga i våra hem, skolor eller
arbetsplatser. Det finns inte obegränsat med resurser på vår jord utan vi måste ta
tillvara det man använder. Metall, olja och trä kan ta slut. När vi tar tillvara på våra
resurser så minskar vi vår påverkan på klimatet på vår jord. Det går åt mycket mindre
energi att återvinna t.ex. en plastförpackning än att producera en helt ny
plastförpackning av helt ny olja.
Detta är symbolen för återvinning
Det är viktigt att rätt sak hamnar på rätt plats när den har används färdigt av oss
människor. I Sverige slängs över 8 800 ton skräp på marken varje år. Skräpet måste
ofta plockas upp manuellt och det kostar skattebetalarna 320 miljoner kronor om
året. Mycket av detta kan återvinnas till nya produkter. Vi behöver alla ta ansvar för
vår miljö och natur! Då kan man ju ställa sig frågan: Varför då? Jo, skräp skadar
både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år när de fastnar i
skräp. Andra kvävs eller förgiftas när de tror att skräp är mat. Dessutom finns det
ekonomiska och sociala problem med nedskräpningen, som ju är både kostsamt och
skapar otrivsel.
6
År 7
Allmänt om nedskräpning
Vem slänger skräp?
Enligt en undersökning slänger tre av tio personer skräp på marken. De största
nedskräparna enligt undersökningen är ungdomar mellan 15-29 år. I denna grupp är
det sju av tio som slänger skräp. Det som slängs är framförallt papper, godispapper,
fimpar, snus och tuggummi.
Är det brottsligt att skräpa ner?
Ja, det är olagligt. Straffet är böter och i grova fall fängelse. ”Ingen får skräpa ner
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till”, säger lagen
(Miljöbalken).
Konsekvenser av nedskräpning
Barn och djur skär sig på glas och plåt. En del skräp såsom exempelvis batterier,
innehåller miljöfarliga ämnen t ex kadmium.
Vad kan vi göra för att stoppa nedskräpningen och avfalls mängden?
Det är viktigt att vi alla tar ansvar för skräpet. Om vi lägger allt på rätt ställe när man
har använt färdigt saken så kan det mesta faktiskt återanvändas eller återvinnas
igen. Detta kallas källsortering. Ju mindre vi slänger bort eller häller ut och ju mer vi
återvinner eller återanvänder, desto mindre avfall och renare avloppsvatten får vi.
Det allra bästa är att se till att så lite avfall som möjligt uppstår. Det kan du göra
genom att t.ex. köpa färre saker, bära hem varor i tygkassar och säga nej tack till
reklam.
Vart ska avfallet lämnas?
Skräp kan vara fimpar, äppelskrutt, snusburkar, tuggummin eller bananskal som
ligger på marken. Skräp är fel sak på fel plats. Det ska slängas i en papperskorg eller
bland soporna. Flaskor och burkar som ligger på marken ska lämnas till
återvinningsstationen eller pantas i butiken.
7
År 7
Genom att sortera våra återvinningsbara sopor kan vi alltså tillverka nya varor av
dem och därmed spara råvaror.
Det är väldigt viktigt att avfall som är skadligt för miljön sorteras bort och inte blandas
med våra hushållssopor. För sopor som inte får blandas med vårt hushållsavfall finns
uppsamlingsplatser (återvinningsstationer och miljöstationer).
Farligt avfall
Exempel på avfall som är skadligt för miljön är batterier, elektronik, målarfärg,
lösningsmedel, glödlampor och däck, och dessa ska lämnas till en miljöstation. I
Norrköping kallas miljöstationerna för Returpunkten.
Läkemedel
Läkemedel är ett farligt avfall. Överblivna läkemedel kan ställa till med stor skada om
de kommer ut i naturen. Varje dag slängs gamla mediciner i soporna, vasken eller
avloppet. Reningsverk och förbränningsanläggningar klarar inte alltid av att rena
avloppsvatten, rök och aska från medicinresterna. Läkemedlen, som är gjorda för att
i rätt dos göra nytta i vår kropp, läcker ut i naturen och skadar djur och växter. Lämna
alltid överblivna läkemedel till apoteket i en genomskinlig plastpåse.
Hushållssopor
Vid din bostad ska du slänga dina sopor i brännbart avfall eller i kompostbehållaren
(matavfall). Alla andra saker ska lämnas vis en återvinningsstation eller miljöstation.
Plastförpackningar
Ketchupflaskor, senaps flaskor, plastfilm, plastpåsar, plastburkar och lock
är exempel på plastförpackningar som kan återvinnas. De ska tömmas och
rengöras. Lock/kapsyler ska tas av om de är av ett annat material än plast.
Plastförpackningarna och plastlock ska lämnas vid återvinnings-stationen i
behållaren för plastförpackningar.
8
År 7
Metallförpackningar
Metallförpackningar kan t ex vara kaviartuber, konservburkar,
sprayflaskor, aluminiumfolie, lock, kapsyler och värmeljushållare och
dessa kan återvinnas till nya förpackningar. Töm och rengör
förpackningen. Kom ihåg att hatten ska sitta kvar på tuber och att
sprayflaskor ska vara pystömda. Platta till förpackningarna innan du lämnar dem vid
återvinningsstationen i behållaren för metallförpackningar. Man kan tex. göra nya
cyklar av återvunnen metall.
Pappersförpackningar
Lämna pappersförpackningar till återvinning, t ex omslagspapper,
cornflakespaket och mjölkförpackningar. Töm och rengör förpackningen
innan du plattar till dem och lämnar dem på återvinningsstationen.
Papper och kartong kan återvinnas till nya kartonger, ytskiktet på
gipsskivor och mycket mer.
Tidningar
Tidningar ska lämnas till återvinningsstationen i behållaren för tidningar. Gamla
tidningar kan återanvändas till att göra nya tidningar.
Glasförpackningar
Sortera dina glasflaskor/-burkar i färgat eller ofärgat, var för sig. Lämna
flaskorna/burkarna till återvinningsstationen i behållaren för färgat respektive
ofärgat glas. En glasburk kan återvinnas till att göra isolering till hus.
Pantburkar och PET-flaskor
Aluminiumburkar, PET- och glasflaskor som är märkta med pantsymbolen
kan lämnas mot pant i butiken. Du får pant för stora och små PET-flaskor,
aluminiumburkar och små dryckesflaskor av glas. Burkarna återvinns till nya
burkar, PET-flaskorna återvinns till nya förpackningar, fleece-tröjor och annat
fyllnadsmaterial. Glasflaskor och hårda PETflaskor tvättas och återanvänds.
9
År 7
10
Download