Äldre är överrepresenterade Vad händer i kroppen när man blir

1 oktober –
En dag för seniorers säkerhet
Vilken av följande sex olyckstyper
leder till flest dödsfall?
Är det…
1. Vägtrafik
2. Bränder
3. Fallolycka, dvs man ramlar
4. Kvävning
5. Drunkning
6. Förgiftning
Så här ser det ut
Brandolyckor
Kvävningsolyckor
Drunkningsolyckor
Förgiftningsolyckor
Vägtrafikolyckor
Fallolyckor
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Antal döda
DOR 2008
1800
En helt vanlig vecka
•
omkommer nästan 60 personer till följd av olyckor (två av tre är 65 år eller
äldre)
– varav 1 till 2 personer i bränder, 7 i vägtrafiken och 30 till följd av
fallolyckor
•
kommer 350 personer in till våra akutmottagningar med höftledsfrakturer
(de flesta är äldre)
– av dessa kommer nästan hälften aldrig att återfå ett normalt liv
– dödligheten är 20 – 25 procent
•
läggs nästan 2 000 människor in på våra
sjukhus till följd av olyckor (hälften är 65 år eller äldre)
•
uppsöker 12 000 människor en akutmottagning efter att varit med om en
olycka (en av tre är 65 eller äldre).
•
uppsöker nästan 20 000 människor primärvården efter att ha varit med om
en olycka
•
uppgår samhällets utbetalningar för olyckor till nästan 800 miljoner kronor.
Äldre är överrepresenterade
Alla olycksfall
Fallolyckor
Kvävningsolyckor
Bränder
Olyckor med extrem kyla
Cykelolyckor
Fotgängarolyckor
Drunkningar
Personbilsolyckor
Förgiftningar
MC-olyckor
Våld/övergrepp
Suicid
0
10
20
30
40
50
60
Andel i procent
70
80
90
100
Vad händer i kroppen
när man blir äldre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kroniska sjukdomar
– Demens, Stroke, Parkinson, Diabetes
Akuta sjukdomar
– T.ex. urinvägsinfektion, Förvirring, Depression
Läkemedel
– Lugnande, sömn, antidepressiva, blodtryckssänkande,
Nedsatt syn, känsel och hörsel
Nedsatt balans och muskelstyrka – gångsvårigheter
Minskad muskel- och fettvävnad
Långsammare nervsystem
Sämre skyddsreflexer
Benskörhet
Rädsla, om man fallit tidigare
Näringsbrist
Vad kan du göra för att
förebygga olycksrisker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Läkemedelsgenomgångar
Syn och hörselundersökningar
Balans och träningsprogram
Osteoporos
Riskrond i hemmet
Fixartjänst
Dagliga promenader
Bra mat
Drick vatten
Socialt liv
Hjärngympa
Ytterligare tips för att
förebygga olyckor i hemmet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mattor
Lösa sladdar
Riktiga skor / antihalksockor
Brandvarnare
Sängrökning är otänkbart
Bärbara telefoner
Nattbelysning
Halkmatta i badkar / dusch
Långt skohorn
Reflexer / reflexväst
Läs mer i Säkerhet i vardagen – tips och råd
Smaklig måltid
1 oktober –
En dag för seniorers säkerhet
Peppar peppar…