Verksamhetsberättelse 2011

advertisement
Verksamhetsberättelse 2011
Styrelse 2011
Ordinarie ledamöter:
Henrik Hederfors
Henrik Sjöberg
Anna-Lena Åkerstrand
Ola Nordstrand
Karina Gustavsson
Niklas Nordstrand
Tomas Jennerstål
Suppleanter:
Cissi Groth
Stefan Måhl
ordförande
vice ordförande
kassör
vice kassör
sekreterare
vice sekreterare
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio (10) protokollförda sammanträden.
Medlemmar
Antalet medlemmar har under 2011 uppgått till 226 st. Av dessa är 3 st hedersmedlemmar och 49 st
är stödmedlemmar. Bland aktiva medlemmar är 100 st 10 år och yngre, 32 st 11-15 år och 42 st är 16
år och äldre. Av samtliga medlemmar är 106 st är kvinnor/flickor och 120 st är män/pojkar.
Träningen
Friidrott är en året-runt-idrott, med mästerskapstävlingar som SM, EM och VM även inomhus. För att
tävla året runt krävs träning året runt. Sommartid genomförs träningen på Vallentuna idrottsplats
och under inomhussäsongen håller vi till i kommunala sporthallar och gymnastiksalar, främst
Ekebyskolans sporthall. Deltagarna i de äldre träningsgrupperna, inklusive de från löpgruppen, åker
under vintern till Riksidrottsförbundets träningsanläggning på Bosön, Lidingö, en gång i veckan.
Under 2011 har vi bedrivit träning i 7 olika grupper med mer än hundratalet barn och ungdomar. Den
allra yngsta gruppen, också kallad idrottsskolan, som består av barn födda 2004 och 2005 har tränat
en gång i veckan med fokus på rörelselek blandat med allmän friidrottsträning. Grupp 03/04 har även
den tränat en gång per vecka. Grupp -02/-03 har tränat 2 gånger i veckan med fokus på allmän
friidrottsträning. Gruppen med barn födda 2001 och 2002 har tränat två gånger i veckan och även
där är fokus på allmän friidrottsträning inom alla grengrupper. Nästa åldersgrupp är för barn födda
1999 och 2000. Även där är träningen generell inom alla grengrupper i syfte att utveckla
grundegenskaperna rörlighet, snabbhet, styrka, koordination och uthållighet. Gruppen har tränat två
gånger i veckan. Under året genomfördes en sammanslagning av de två äldsta grupperna (Yngre
ungdomsgruppen och Teknikgruppen) till den sk UT-gruppen. I den här gruppen är träningen generell
eller specialiserad beroende på ålder. De flesta av gruppens deltagare tränar två till fyra gånger i
veckan. Den sista träningsgruppen är Löpargruppen. Träningsmängden varierar beroende på
ambitionsnivån men spänner över ett par gånger i veckan till 5-6 pass/vecka.
1
Träningen i grupperna bedrivs av närmare 30-talet aktiva tränare. Vi har även stor hjälp av våra äldre,
aktiva ungdomar som fungerar som grenspecifika tränare eller i vissa fall som generella tränare för
de yngre grupperna. I och med att vi startade upp Idrottsskolan för de allra yngsta så fick vi också 6
nya tränare som nu hunnit köra snart ett år i sin nya grupp. De allra flesta tränarna har genomgått
tränarutbildning på grundnivån och ett antal tränare har deltagit i grenspecifika utbildningar vilket
borgar för att träningen håller en hög kvalitet. Vår målsättning är att alla tränare ska genomgå
grundutbildningen och därefter mer friidrottsinriktad utbildning utefter behov och intresse. Under
året har 3 interna tränarutbildningar hållits som har letts av grenansvarig tränare, 2 tränare har gått
grundutbildning och 6 tränare har gått grenspecifik utbildning. Då träningen och tränarkåren är en av
ryggraderna i föreningen så kommer vi fortsatt satsa på tränarrekrytering och tränarutbildning.
Tränarna i VFK är välrepresenterade i styrelsen med tre deltagare vilket ger kraft bakom föreningens
ambition att satsa på träning och träningskvalitet.
Tävlingsverksamheten 2011
Vi gick in i ett nytt tävlingsår med lite nya förutsättningar. Vallentuna Flås har fått vila detta år medan
Runrundan har höjts till ett riktigt stort arrangemang.
Ett inomhusarrangemang genomförde vi tillsammans med Väsby IK i Sätrahallen den 12-13 februari.
FormenKollen 2011 innehöll tävlingsklasser för såväl yngre som äldre friidrottare, och det var hög
och god stämning under dagarna två.
Vi inledde utomhusarrangemangen med att genomföra säsongens sista Bore Cup-tävling, där även
pokaler och andra priser tilldelades individuella pristagare och lag. Tävlingen genomfördes den 12
mars vid Hammarbacksskolan och det var 7.5 och 15 km som gällde.
Nytt för i år var också Arenamilen, som såg dagens ljus onsdagen den 11 maj på Vallentuna IP.
Detta millopp på bana lockade så pass många löpare att vi fick avgöra tävlingen i 2 heat, och det var
flera som passade på att prova-på-bana för att pressa sina milrekord.
Under våren avgjordes tre av totalt sex Poängtävlingar i terräng, tillika terräng-KM, och de
resterande tre avgjordes sedan under hösten, och klubbmästarna korades vid den sista
tävlingskvällen på elljusspåret på Vallentuna IP.
Mitt i den varma delen av den annars rätt svala svenska sommaren avgjordes den första upplagan av
Runrundan, i halvmaratonform, samt en ungdomsklass, 2,1 km. En liten projektgrupp initierade och
planerade loppet. Samarbete med sponsorer, Runriket, Vallentuna och Täby kommuner samt alla
som ställde upp som funktionärer gjorde loppet till en succé trots den 30 gradiga hettan. Inför 2012
är målet att utveckla organisationen samt att öka sponsorintäkter och deltagarantal. 217 löpare
fullföljde loppet samt 26 löpare i ungdomsklassen.
I septembers inledning genomfördes ett klubbmästerskap på Vallentuna IP och det bjöds på fina
insatser av såväl yngre som äldre. Ett nytt försök att locka tränare och föräldrar och äldre aktiva att
tävla i KM slog väl ut.
Den första vintermånaden (december) innehöll två tävlingsarrangemang. Bore Cup inledde och vi
hade nu förflyttat oss till Vallentuna Gymnasium från Vallentuna IP och lagt en ny bana över 5 och 10
km. Nytt deltagarrekord blev det med 166 löpare i mål och idel lovord över bana och arrangemang.
2
Därpå följde den 30:e upplagan av Nyårsloppet, och vi höll fast vid tävlingscentrum vid Ekebyskolan
och den bana som lades till fjolårets lopp. Även här blev det nytt deltagarrekord med 361 löpare i
mål och liksom i Bore Cup-tävlingen, fick vi se bland andra Lars Södergård vinna sin klass.
Medlemslotteri
På årsmötet 2008 togs beslut om att starta ett medlemslotteri som ska finansieras via
stödmedlemmar. Avgiften för stödmedlemmar höjdes med 100: - till 200: - där halva summan går till
verksamheten och den andra halvan till vinstpotten i lotteriet.
Syftet är att höja intresset för klubben och få fler medlemmar som stödjer oss. 2011 genomfördes
dragningar 11 av årets 12 månader.
Vinsterna betalades ut med presentkort och vinstlistan bifogas verksamhetsberättelsen.
Ekonomi
Höjda intäkter och minskade utgifter gör att föreningen redovisar ett ganska rejält överskott 2011.
Det är i första hand Runrundan och Nyårsloppet som ger de ökade intäkterna. Det har funnits
utrymme att ge träningsstipendier vilket bl.a. har använts av de ungdomar som åkt på träningsläger.
Ekonomin är fortsatt god och stabil i föreningen.
Inför 2012
Storleken på föreningen med många medlemmar ställer krav på en platt och ansvarstydlig
organisation. Arbetet har påbörjats under 2010/2011 och ska fortsätta utveckals under 2012, med
fokus på organisationen och informationsflödet i föreningen.
3
Slutord
Det är med glädje vi kan summera Vallentuna FKs år 2011. Nya och gamla ledare hittar hela tiden
energi att driva sina grupper vidare. Oavsett om det handlar om träningsgrupper,
tävlingsarrangemang eller att upprusta målhuset på IP finns ett stort engagemang. Styrelsen passar
på att med dessa rader skicka ett stort Tack! Till er alla.
Runrundan nystartade runt Vallentunasjön och ser ut att kunna bli vårt i särklass största
arrangemang i framtiden. Nyårsloppet var en 30-årsjubilar med deltagarrekord och utöver det
startades Arenamilen. 2011 hade färre arrangemang än tidigare år men desto fler deltagare och
bättre genomfört med idel positiva kommentarer från alla de löparna.
De aktiva har också varit i farten och gjort bra reklam för föreningen. Ett antal fina prestationer,
mästerskapsmedaljer, klubbrekord och ett antal personliga rekord har satt Vallentuna FK på kartan
och visat att vi är en bred förening med både distanslöpare och andra utövare inom friidrottens
traditionella grenar.
Vallentuna FK är en förening för alla!
Styrelsen 2011
Vallentuna FK – Genom hela livet
4
Bilaga 1
Vinnare medlemslotteriet 2011
Januari
Februari
150 kr
121 Robin Söderlund
150 kr
175 Olof Printz
100 kr
124 Frida Söderlund
100 kr
189 Emelie Persson
50 kr
264 Saga Böthun
50 kr
273 Mika Söderström
50 kr
128 Lydia Ramström
50 kr
240 Wilhelm Blomkvist
50 kr
225 Josef Friedman
50 kr
153 Anton Sjöberg
Mars
April
150 kr
260 Mats Edengren
150 kr
192 Jacueline Sköldelöv
100 kr
250 Daisy Thompson
100 kr
279 Alva Ranhagen
50 kr
146 Folke Lundberg
50 kr
216 Jennie Falk
50 kr
123 Mats Lodfelt
50 kr
153 Anton Sjöberg
50 kr
267 Oliver Lejon
50 kr
172 Linnea Spetz
Maj
Juni
150 kr
137 Ida Halldén
150 kr
164 Rebecka F. Lagercrantz
100 kr
257 Johanna R.son
100 kr
136 Milla Halldén
50 kr
177 Villehart Frölid
50 kr
276 Niklas Hamrin
50 kr
111 Fanny Måhl
50 kr
223 Amos Friedman
50 kr
122 Rasmus Lodfelt Eriksson
50 kr
175 Olof Printz
5
Augusti
September
150 kr
291 Johan Salomon
150 kr
255 Karina Gustavsson
100 kr
200 Isac Engblom
100 kr
228 Nellie Carlstedt
50 kr
160 Mattias Willim Axelsson
50 kr
294 Ebba Sjöström
50 kr
215 Fredrik Sohlberg
50 kr
256 Ulf Gustavsson
50 kr
318 Rasmus Andersson
50 kr
149 Max Wetterström
Oktober
November
150 kr
290 Fabian Lidbaum
150 kr
225 Josef Friedman
100 kr
312 Valter Ehrling
100 kr
204 Christer Erstadius
50 kr
254 Emil Gustavsson
50 kr
229 Caroline Larsson
50 kr
314 Melvin Jältsäter
50 kr
297 Isak Malmberg
50 kr
125 Johan Sandberg
50 kr
303 Tyra Wahledow
December
150 kr
105 Oscar Eriksson
100 kr
150 Peter Ronquist
50 kr
170 Emil Öhman
50 kr
108 Thomas Enström
50 kr
130 Malte Ågren
6
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards