Till XXXXXXX
Ansökningsbrev
Vallentuna den 31 mars 2016
Betr: Jobb inom Norra Stockholm, som Personlig Tränare/Gyminstruktör och
liknande, gärna med chans till rehab-inriktning.
Eller som massör. I första hand deltid.
Jag är en allkonstnär med många strängar på min lyra.
Detta har bidragit till en brokig bakgrund som kan tyckas sakna en röd tråd, men
inte alls - det genomgående inslaget är mitt starka engagemang, nyfikenhet och
vilja att förnya och förbättra. Av samma anledning har jag också ständigt sökt
förkovra och vidareutveckla mig. Jag har arbetat med såväl ”mjukt som hårt”
och ofta brutit ny mark.
Efter en stroke 2007 har jag tvingats att hålla ett lägre tempo. Vissa bestående
funktionsnedsättningar såsom ensidig dövhet, svårighet att vistas i ljudmässigt
röriga lokaler, svårighet att tala i telefoner samt sämre balans, har jag lärt mig
att hantera. På den positiva sidan har det gett mig ökad skärpa, större förståelse
och människokärlek samt en stark möjlighetsattityd i de uppgifter som ges mig.
Mina egna upplevelser har på ett naturligt sätt ökat mitt intresse för friskvård,
rehab, alternativvård och hjälpmedel för funktionsnedsättningar. Jag har bl a
tagit fram, och patenterat, en produkt för ögat hos personer med partiell
ansiktsförlamning.
I mitt CV framgår mina specifika kompetenser och erfarenheter. Jag ser fram
emot ett möte och ber er inledningsvis kontakta mig via e-mail.
Med vänlig hälsning
Nettan Widing
Nettan Widing
Björkholmen 27 Kårsta
186 96 Vallentuna
E-mail: [email protected]