Microsoft PowerPoint - Demens och arbetss\344tt

advertisement
Vad är demens
• Ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar
• Läkarnas diagnosverktyg (ICD-10)
• Demenssjukdomens förekomst och
Demens och hjärnan
Hjärnans olika delar och funktioner
De vanligaste orsakerna till demens
• Nervsjukdom (ex Alzheimers sjukdom)
• Blodkärlsförändringar i hjärnan
• Fysisk skada (trauma)
• Vattenskalle
• Tumör
• Infektion/inflammation
• Missbruk
Källa: www.doktorn.com/artikel/demens
Alzheimers sjukdom
• Hjäss- och tinningloberna skadas (gult område).
Det leder till bl a
• Minnesproblem och
• Svårigheter att tänka,
• Svårigheter att planera och handla.
De vanligaste symtomen och tecken
vid Alzheimers sjukdom
• Smygande debut och långsam försämring
• Tidiga minnesbesvär
• Svårt att lära nytt
• Svårighet att bedöma avstånd och storlek
De vanligaste symtomen ……
• Svårighet att utföra samordnade rörelser
• Svårighet att känna igen
• Svårighet att tolka olika sinnesintryck
• Talrubbning – svårt att utrycka sig i tal
• känslo- och beteendemässiga symtom
Frontotemporal demens
• Pannloben skadas (gult område).
Det leder till bl. a:
• Förändrade personlighetsdrag
• Bristande omdöme
Källa: http://www.demenscentrum.se/Fakta-om-demens/Vad-ar-demens/Sa-fungerar-hjarnan/
Demens – utredning
Kognitiva funktioner bedöms via
• Olika tester (ex. Mini mental test).
• Intervjuer, även med anhörig
• Hjärnröntgen (Datortomografi) och blodprov.
Svårigheter vid demens
•
•
•
•
•
•
Svårighet att känna igen andra
Svårighet att lokalisera sig
Svårighet att uppfatta tiden och planera
Ångest och beteendeproblem
Svårighet att klara sig i dagliga livet (ADL)
Varierar från individ till individ
kognitivt arbetssätt
•
•
•
•
Syftar till:
Att kompensera svårigheter
Att skapa förståelse och trygghet
Att ge möjlighet till kommunikation
Kognitiv hjälpmedel:
•
•
•
•
•
Visuella hjälpmedel anpassat till varje individ
Bilder som är inlärda och igenkännbara
Konkreta föremål, visar vad som händer
Texter (lappar, White board)
Tidshjälpmedel som timstock
Dokumentation och arbetsverktyg
•
•
•
•
•
Arbetsanteckningar
Kartläggning av beteende problem
Rapport och analys
Situationsblad
Gemensamt arbetssätt och bemötande
Situationsblad
Exempel
Kalle blir aggressiv varje kväll
och morgon då personal vill
hjälpa honom för att han byter
sina kläder. En av personal har
förstått att Kalle missuppfattar
det han hör. Hon tar fram en
skjorta och visar upp och
sedan hittar ett sätt som
fungerar vid kläder byte.
Persona har skrivit vad hon gör
och vad kalle gör. Nu följer alla
dessa rutiner.
Dokumentation som ett pedagogiskt
verktyg- rapportblad
•
Detta rapportblad ska fyllas i vid avvikande beteende under orosituationer. Genom att skriva
rapport inom den följande ramen och sammanställa en mängd av sådana rapporter under en
viss tid kan man hitta ett mönster och tänkbara åtgärder som är kopplade till miljön,
hjälpmedel eller arbetsmetod.
Beteendeproblem
•
•
•
•
•
Ångest och aggressivitet
Rop beteende, ekolali
Plockbeteende
Förvirring, tids- och rumsuppfattning
Misstänksamhet
Bemötande vid beteendeproblem
•
•
•
•
Självsäker bemötande
Tydlighet i kommunikation
Låg affektivt bemötande
Avledningsmetoder
Avledningsmetoder
•
•
•
•
Historik
Syfte och olika sätt att avleda
Individens egenskaper och intresse
Exempel på lika avledningsmetoder
Download