TÖI ROLLSPEL 49 Jennie Fors Vt-07 Samtal mellan läkaren och

TÖI
ROLLSPEL 49
Jennie Fors
Vt-07
Samtal mellan läkaren och sonen/ dottern till en patient som drabbats av
demens.
L= Läkaren
B= Patientens barn
L:
Hej. Bertil Svensson, överläkare.
B:
Angenämt. ……………, barn till…………
L:
Ja, Din mor ville att jag skulle tala med Dig om hennes diagnos och
behandling.
B:
Det stämmer. Hon har ju svårt med minnet och hennes personlighet har
ju förändrats under de senaste åren, så därför vill jag gärna bli
informerad om hennes tillstånd. Alla vi barn har oroat oss.
L:
Det förstår jag. Först ska jag tala om att vi kommit fram till att Din mor
lider av demens, orsakad av Alzheimers sjukdom. Det finns två typer av
denna sjukdom, en med tidig och en med sen debut. Din mor lider av den
senare som kallas SDAT. Det betyder senil demens av alzheimerstyp.
B:
Ja, det var väl det jag misstänkte. Hennes dåliga närminne, nedsatta
orienteringsförmåga och oförmåga att tänka abstrakt är väl symtom på
detta.
L:
Ja, och nu har vi gjort en PET- scanning som fastställde en del sjukliga
förändringar i hjärnan. Vi har också gjort en del psykologiska test.
Tillsammans med den symtombild Du beskriver har de lett till den här
diagnosen.
B:
Vad är det som orsakat det här? Är det ärftligt?
L:
Faktorer som arv och hög ålder kan inverka. För övrigt har man inte
klarlagt orsakerna. De senaste forskningsrönen visar att ett enzym i
hjärnan har en viss betydelse.
B:
Stackars mamma! Vi har ju förstått att något var galet det senaste året.
Hon har till och med haft svårt att komma ihåg våra namn. En dag
hittade min syster henne irrandes långt hemifrån, hon hittade inte hem.
Min mor har tidigare varit mycket noga med sin hygien och klädsel, men
det är hon inte längre. Vad finns det egentligen för behandling?
L:
I dag finns ingen botande behandling. Jag är ledsen, men så är det. Vad
man inriktar sig på är att behandla och lindra symtomen samt att
förlänga överlevnadstiden och höja livskvaliteten.
B:
Finns det ingen medicin som kan förbättra minnet åtminstone? Det är så
tragiskt när hon inte kommer ihåg oss. Hon lider ju också av ångest,
depressioner, sömnlöshet och oro. Det måste det väl finnas mediciner
mot?
L:
Visst. När det gäller minnet finns det några mediciner som också fungerar
som bromsmediciner. Ångesten kan dämpas med andra läkemedel.
B:
Finns det något träningsprogram som vi barn kan hjälpa till med?
Minnesträning t ex?
L:
Absolut. Vi ska tillsammans utforma en god omvårdnad av er mor. Den
känslomässiga kontakten mellan er och er mamma är mycket viktig för
henne just nu. Får jag föreslå att ni syskon kommer hit på torsdag kl
13.00 för att planera vården tillsammans med mig och övriga
personalen?
B:
Ja. Då säger vi så. Tack och hej.
L:
Hej.