Team 156

advertisement
Team 156
Fr.v Anna Cervin, Agneta Lannering, Carl-Fredrik Grimberg, Agneta Bergkvist, Per-Olof Branzell
Presentation av verksamheten:
Mobilt öppenvårdsteam riktat till äldre med psykisk ohälsa och kognitivstörning i Uppsala
län.
Varför vi är med i projektet:
Minskad LPT-vård hos BPSD (Beteende och Psykiska störningar vid demens.)
Förbättringsidé: Telefonrådgivning
Team 156:s idé var att besvara distriktsläkarens telefonsamtal inom 24 timmar för att ge
råd och stöd, som en del i att minska antalet inläggningar enligt lagen om
psykiatrisktvångsvård (LPT) för personer med Beteendemässiga och Psykiska Symtom
vid Demens (BPSD). En blankett skapades och den har nu testats i en månad. Resultat
visar hittills att läkarna besvarat 100 % av distriktsläkarnas telefonsamtal inom 24 timmar.
Download