Nyhetsbrev april 2017

advertisement
april 2017
13 september
Stort tack för ert deltagande i kartläggningen inom ramen
för den strategiska utvecklingsplanen för jämlik demensvård i Skåne!
Region Skånes Kunskapscentrum för demenssjukdomar vill
därmed bjuder in till stormöte om arbetet med Regionens
strategiska demensplan.
OBS!
18 maj BPSD utbildning för distriktsläkare
Vårens datum för nätverket:
19 maj Casemetodik
1 juni kl 9-13 alt kl 12-16. Nätverksträff, inkl
lunch
Utbildningar för primärvården via KC
Den 13 september 2017, hela dagen, i Jubileumsaulan, SUS
Malmö, på temat Effektiv demensvård – hur organiserar vi
oss för att ge personer med demenssjukdom bättre vård och
livskvalitet? För mer information och anmälan klicka här
24 april Demens och sjukgymnastik/fysioterapi
Ny skrift
28 april Mindfulness/Medicinsk yoga
Skriften Sexualitet och demenssjukdom – En skrift för dig
som arbetar med personer som har demenssjukdom är framtagen av Svenskt Demenscentrum och Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Länk
18 maj BPSD utbildning för distriktsläkare
Anmälan: http://www.skane.se/kcdemens klicka på
fliken utbildningar
Demenspodden - Svenskt Demenscentrums radio på nätet med fokus demens. Länk
19 april RUDAS – ett mångkulturellt kognitivt test
*************************************
3-4 maj Svenska demensdagarna på
Svenska mässan i Göteborg länk
8-10 maj Senior i centrum på Malmö Arena
Skånska demensdagen
På grund av stor efterfrågan fortsätter vi att arrangera
Skånska demensdagen i två upplagor. Anmälan sker till en
av dagarna, som har samma innehåll, den 11 oktober eller
den 12 oktober 2017.
En föreläsningsdag med varierat utbud av föreläsare och
ämnen kring kognitiv sjukdom. Du får ta del av aktuell forskning, inspirerande arbetssätt, kompletterande kunskap och
nya riktlinjer kring demensområdet.
länk
************************************
Webbutbildningar:

Migrationsskolan— om demens på olika språk

Demens - föreläsning av Sibylle Mayer för att
öka kunskapen om behandling vid BPSD länk

Demens ABC plus för primärvården webbutbildning med inriktning demensutredningar i primärvården länk
länk
Anmälan via denna länk
Vårdcentraler i Skåne
Kontaktuppgifter ansvariga utgivare: [email protected] och [email protected]
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards