Svenska Glömska - kan vara en sjukdom

advertisement
Svenska
Glömska - kan vara en sjukdom
Tänk dig:
Att inte hitta i sitt hem eller till affären
Att inte längre förstå hur man lagar mat
Att inte minnas vad som hände i morse
Att inte känna igen sitt barnbarn
Att inte kunna skilja på dag och natt
Detta är inget normalt åldrande. Allt detta är exempel på symtom som
kan orsakas av sjukdomar.
Det kan bero på till exempel, depression, stress, urinvägsinfektion,
diabetes, felmedicinering. Det kan också vara Alzheimers sjukdom,
blodkärlsdemens, pannlobsdemens eller någon annan demenssjukdom.
20% av 80-åringarna i Sverige är drabbade av någon form av
demenssjukdom. Det är viktigt att gå till läkare.
Demens kan behandlas och lindras, men inte botas.
Kommunen kan hjälpa till med dagverksamhet, växelvård, äldreboende,
hemtjänst, färdtjänst etc.
Hjälpmedel finns, som är speciellt gjorda för personer med demens
och/eller deras anhöriga som vårdar.
Informatör, som fått mer information om ”Glömska – kan vara en
sjukdom” av Uppsala Demensförening och som du kan ta kontakt med
för att få stöd och råd:
Namn:
Telefon:
Torsten Tornberg
018 – 10 24 24
Download