Demenssjuksköterska i Burlövs kommun

advertisement
Kontakt:
Demenssjuksköterska
Burlövs kommun
Telefon direkt: 040-625 6920
Telefon växel: 040-625 60 00
E-post: [email protected]
Demenssjuksköterska
i
Burlövs kommun
Vad är demens?
Vad gör demenssjuksköterskan i kommunen?
Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som
främst ger problem med minnet.
Demenssjuksköterskan finns till för personer med minnesproblematik, deras närstående och kommunens vård- och
omsorgspersonal.
Förutom minnet kan andra funktioner i hjärnan vara
påverkade, t.ex. tal, motivation, att hitta på platser man
tidigare hittat på, förmåga att kontrollera känslor,
personligheten och humöret.
Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom.
Andra demensformer är vaskulär demens, Lewy Body
demens och frontallobsdemens.
Man kan när som helst i livet insjukna i en demenssjukdom, vanligaste är att man drabbas i mycket hög ålder,
men även unga personer kan drabbas av demenssjukdom.
Demenssjukdomen påverkar livet i stort och smått, både
för den som är drabbad och för hans eller hennes
anhöriga. Vardagen och tillvaron blir svårare och svårare
och det som tidigare varit så lätt kan plötsligt bli väldigt
svårt.
Demenssjuksköterskan finns till för råd, stöd och information,
både enskilt och i grupp.
Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med distriktssköterskor, läkare, biståndshandläggare, anhörigstöd och
frivilligorganisationer.
Målet är att personen med demenssjukdom och deras anhöriga
får en ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd.
Om Du har frågor om demenssjukdomar eller misstänker att Du
själv eller någon anhörig kanske är drabbad är Du välkommen
att höra av Dig till demenssjuksköterskan i kommunen.
Download