Detta är en anvisning om hur du laddar ner Celias talböcker direkt

advertisement
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015
Nedladdning av böcker till Android-enheter utan dator
Detta är en anvisning om hur du laddar ner Celias talböcker direkt till Android-enheter
utan dator. För detta behöver du ett program med vilket du kan lyssna på talböcker.
1. Ladda ner ett läsprogram, med vilket du kan lyssna på talböcker.
För att kunna lyssna på talböcker med en Android-enhet behöver du ett läsprogram.
Darwin Reader är ett program som är kompatibelt med Android-enheter. Ladda ner
programmet från Google Play-butiken. Programmet är avgiftsbelagt.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015
2. Ladda ner böcker med enhetens webbläsare

Vi rekommenderar trådlös internetanslutning (Wi-Fi), eftersom det tar tid att
ladda ner böcker med en mobilanslutning.
Öppna webbläsaren. Gå till www.celianet.fi och logga in i webbtjänsten Celianet.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Hämta boken du vill ladda ner.

Välj alternativet Låna för att ladda ner.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Gå till Mina lån.

Vänta tills boken är klar för nedladdning. Uppdatera genom att klicka på
Uppdatera sidan.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Välj alternativet Ladda ner.

Boken laddas ner.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Vänta tills nedladdningen är klar.
3. Överför den nedladdade boken till läsprogrammet Darwin Reader med
mappen Mina dokument (Omat tiedostot).

Öppna mappen Mina dokument när boken laddats ner. Du hittar mappen Mina
dokument i apparna (sovellukset) i din telefon. Om du vill kan du överföra
mappen till hemskärmen, där du enkelt hittar den.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Välj mappen Alla dokument (Kaikki tiedostot). Peka på detta alternativ för att
göra valet.

Välj mappen Download.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Kryssa för den bok som du vill överföra till läsprogrammet Darwin Reader. Tryck
sedan på menyknappen upp till högre på skärmen.

Då ser du flera alternativ. Välj Överför (Siirrä).
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

En mapplista öppnas. Välj mappen DarwinLibrary.

Välj sedan mappen Downloads.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

Välj Överför hit (Siirrä tänne).

Boken flyttas nu till mappen för läsprogrammet Darwin Reader.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015
4. Lyssna på boken med programmet Darwin Reader

Öppna läsprogrammet Darwin Reader.

Boken laddas ner i programmet.
Vera-anvisning:nedladdning av böcker till Android-enheter
www.celia.fi
26.1.2015

När boken är nedladdad kan du lyssna på den med Darwin Reader.

Börja lyssna på boken. Boken sparas i ditt läsprogram, där du sedan kan
lyssna på den i fortsättningen.
Download