O:Cerumen entirely absent or present in a small amount

advertisement
1
A. Bedömning av mängden vax – Test A
Bildmaterialet är hämtat från
http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm#14.0
1.
Grad 1 (0): Mycket lite vax. Trumhinnan kan ses I sin helhet. Vaxet hindrar
inte hörselmätning eller avtryckstagning. Ingen borttagning behövs.
2.
Grad 2 (+1): Mindre mängd vax som inte fyller hela hörselgången. Relatuivt
bra möjlighet att se trumhinnan. Vaxets konsitens eller placering kan i vissa fall
påverka hörselmätning eller avtryckstagning. Borttagning frivillig.
3.
Grad 3 (+2): Moderat mängd vax som inte fyller hela hörselgången. Skymmer
delvis trumhinnan. Tillräcklig mängd vax för att störa hörselmätning eller
avtryckstagning. Borttagning rekommenderas.
4.
Grad 4 (+3): Stor mängd vax som nästan fyller hörselgången. Trumhinnan kan
inte ses. Vaxet kommer att störa hörselmätning eller avtryckstagning.
Borttagning nödvändig
2
B. Bedömning av olika förhållanden - Test B
Bildmaterialet är hämtat från
http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm#14.0 alt #15.0
Para ihop nedanstående bilder med rätt ”diagnos”
A
A=Extern otit
B=Akut otitis media
B
Para ihop nedanstående bilder med rätt ”diagnos”
A
A= Exotoser
B= Otitis media, sekretös
B
Para ihop nedanstående bilder med rätt ”diagnos”
A
B
A= Exotoser
B= kontaktskada efter AiÖ-apparat
Para ihop nedanstående bilder med rätt ”diagnos”
A
B
A= Främmande föremål – del av tops
B= Främmande föremål – insekt
3
C. Fallbeskrivningar – Test C
Bildmaterialet och beskrivningarna är hämtade från
http://www.rcsullivan.com/www/ears.htm#14.0 alt #15.0
Fråga
Para ihop rätt fallbeskrivning med rätt bild.
Beskrivning Nr 68 = Bild C
86-årig dam som skulle få en AiÖ-apparat. Vid inspektion fann man ett 2mm
stort hål i epitelet i hörselgången. Gropen var 5 mm djup men inte infekterad.
Beskrivning Nr 13 = Bild B
Vuxen manlig pat. Som söker för svårigheter att sätta in sin HA-insats. Bilden
visar ett nät av och vax som sitter fast på båda sidor av hörselgångens väggar.
Beskrivning Nr 37 = Bild A
87-årig dam på återbesök för HA-kontroll. Man fann stor mängd vax långt in i
hörselgången. Vaxet avlägsnades med stora svårigheter och borttagningen
orsakade hematom.
Beskrivning Nr 28 = Bild D
49-årig manlig patient sökte för ensidig hörselnedsättning efter att ha snutit sig
med full kraft. Undersökningen visade rupterad trumhinna.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards