Info Litteraturvecka 13

advertisement
Litteraturvecka PPUIII 13-17 januari 2014
Måndag 13 januari kl 09:00-12:00.
Sal: 12B257
Vi möts i sal 12B257 där jag kommer att lyfta några teman från litteraturen samt försöka skapa en
inramning för veckans litteraturseminarier. Därefter arbetar vi tillsammans för att hitta en bra
form för att examinera kursens bok ”Etik i socialt arbete- Jenny Gren (1996)”, t-ex genom att
formulera teman/frågeställningar som knyter till litteraturen och er kommande profession på ett
sätt som känns angeläget för er att diskutera under temat ETIK.
14-15 januari kl 08:30-16:30.
Här har jag lagt terminens sista PPU-handledning där ni har blivit ombedda att ta med er ett eget
etiskt dilemma för diskussion. Det kan vara exempel hämtade från er kurslitteratur, skönlitteratur,
film, debattprogram, från tidigare arbetsliv, tidigare erfarenheter i livet, egentligen varhelst ni
finner ett exempel som intresserar er och som har en etisk dimension.
Det kan handla om t-ex lojalitet, svåra val, uppfattningar om rätt eller fel, att hantera
konsekvenser av ens val, att följa principer eller att följa hjärtat, handlingar som säger
något om vilken typ av person en är/vill vara, hur vi ser på livets värde, civilkurage,
kritisk insikt, ögonblick där en gjort rätt/gjort fel etc.
Tänk på: att du kort ska kunna presentera dilemmat för dina basgruppskamrater. Försök också att
formulera frågor kring ditt dilemma som kan få igång diskussionen i gruppen. Vi har tid för ca
10-15 minuter per person, beroende på gruppens storlek.
14 januari ses vi i sal 1B347
Grupp 8: 8:30-10:00
Grupp 7: 10:30-12:00
Grupp 1: 13:00-14:30
Grupp 2: 15:00-16:30
15 januari ses vi i sal 1B 348
Grupp 6: 8:30-10:00
Grupp 5: 10:30-12:00
Grupp 3: 13:00-14:30
Grupp 4: 15:00-16:30
Fredag 17 januari
Litteraturseminarium i tvärgrupper. Tider, lokaler och ytterligare
instruktioner delges under måndagen den 13 januari.
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards