Må 20/1 Ti 21/1 On 22/1 To 23/1 Fr 24/1 Må 27/1 Ti 28/1

advertisement
Blad2
Innehåll
Diagnost. prov ( kap 1-2, 4.1-4.3, 5.1-5.2) + Logaritmer
Polynomekvationer, Rotekvationer
Potens-, Exponential- och Logaritmekvationer
Trigonometri i rätvinkl. trianglar, Enhetsc., Radianer
Trigonometriska identiteter. Triangelsatser
Rekom. Övn. (T = Testövn. I E)
29-49, 52, 58, 59, 60c, 61, 69, 70, 72
9-22.
23-35, 37, 38, 43, 45, 46, 48
1-16.
17-26
Må 27/1
Ti 28/1
On 29/1
Trigonometriska ekvationer, Trigonometriska funktioner
27-30, 32-34, 36, 37, 39, 41
Dialoger om matematisk metodik och språk, Logik
T (kap =): 1-4, 6 T (kap 1): 1-4,
6, 8, 10, 11
To 30/1
Fr 31/1
Dugga, ÖP sal 7
Axiom, Kongruensfall, Vinklar och parallella linjer
Må 3/2
Areor (rektangel, parallellogr, triangel), Likformighet
Må 20/1
Ti 21/1
On 22/1
To 23/1
Fr 24/1
Ti 4/2
On 5/2
To 6/2
Fr 7/2
10: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31, 33, 34, 35, 36
10: 43, 47, 49, 53, 54, 57, 59,
61, 63, 64-69, 73, 77, 78
Cirkeln, Randvinkel- och Bisektrissatsen, Pythagoras sats 12: 9-12, 15, 16, 21, 23-25, 31-33
Tangenter och kordor i cirklar, Kordasatsen, Ytskala
12: 35, 39-45, 47-49
T: 1-8
T: 9, 10, 12, 13 samt övningar
1, 2, 9, 10, 18-20, s.112-115
On 12/2
Mängder, Grundläggande begrepp
Mängdoperationer (union, snitt, komplement),
Talmängder
Redovisning av lösningar till övningar i geometri
To 13/2
Fr 14/2
Imaginära enheten, Komplexa tal, Komplex aritmetik
Geometrisk tolkning, Triangelolikheten, Polär form
T: 1-8
T: 9, 10, 12-16
Må 17/2
Ti 18/2
Potensform de Moivres sats, ekv. Med komplexa koeff
Extra tid till kapitel 7
T: 20-23
Övningar 6, 8, 11, 13, 15-17,
20, 23, på s. 283-286
On 19/2
To 20/2
Fr 21/2
Gamla tentor mm
Gamla tentor mm
Tentamen 09.00-15.00, Hörsal
IKSU! F, Humanisthuset
Lö 22/3
Omtentamen 09.00-15.00, sal 5, ÖP
Fr 29/8
Omtentamen 09.00-15.00,
sal sal
3, ÖP
6, ÖP
Må 10/2
Ti 11/2
Sida 1
Download