Matematiken i arbetslivet - Arbetsmarknadsdag

advertisement
25
Foton: Mia Borgelin
MAR
9:30-16:00
Sal 15, hus 5,
Kräftriket
Matematiken i arbetslivet - Arbetsmarknadsdag
Dagens program
09:30-10:00 Frukost och mingel
På info-torget utanför sal 15 kan du samtala och mingla
med representanter för studentkåren, My Academy,
Mattecentrum, masterprogramstuderande, studievägledare
och Alumnkoordinator Leona Axelsson. Du kan också få CVtips från Karriärservice.
10:00-10:05 Presentation av dagens program
10:05-10:30 Andreas Lagerås, Portföljförvaltare, AFA
10:40-11:05 Annica Dominicus, Biostatistiker, Scandinavian
Development Services
11:15-11:40 Anna Tihinen, Enhetschef och Fredrik Wallin,
Talesperson, FRA
11:50-12:15 Tomas Keller, Data Scientist, TeliaSonera
12:15-12:45 Lunch serveras vid info-torget utanför sal 15
12:45-13:10 Marita Teräs, Strateg, Kompetens och
arbetsmarknad, Naturvetarna
math.su.se/arbetsmarknadsdag
Matematiska institutionen
13:20-13:45 Sini Kilpeläinen och Jacob Järås, Biostatistiker,
Regionalt Cancer Centrum
13:55-14:05 Max Bretschneider, Studiebevakare, SUS och
András Borbely, Ordförande ämnesföreningen Sigma
14:05-14:15 Information om våra masterprogram
14:15-14:25 Doktorander, Matematiska institutionen
14:25-14:35 Rebecka Wigsén, Regionsansvarig Stockholm och
Rasmus Ornstein, Verksamhetschef, Mattecentrum
14:35-14:45 Fikapaus
14:45-15:10 Magnus Sörin, BI-konsult, Claremont
15:20-15:45 John Brandel, Head of Actuarial, EY
15:55-16:00 Avslutning
FRI ENTRÉ Tid och plats: 25 mars 2015
kl. 9:30-16:00, sal 15, hus 5, Kräftriket
Download