Informationsbrev om utökad undervisning i

advertisement
Informationsbrev om utökad undervisning i svenska
Sundbybergs kommun fick hösten 2013 pengar från Skolverket för att ordna en
försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i årskurs 6-9.
Höstterminen 2014 utökade Skolverket försöksverksamheten till att gälla hela grundskolan.
Sundbyberg stad bestämde då att även elever som går i fyran och femman skulle ingå i
försöksverksamheten.
Anledningen till att Skolverket satsar pengarna är att ge nyanlända elever möjlighet att
uppfylla kunskapskraven i grundskolan. Som nyanländ räknas eleven under sina första två
år i svensk skola.
Undervisningens innehåll och upplägg:
För elever som fått förmånen att delta i försöksverksamheten blir det extra undervisning på
105 timmar utanför ordinarie skoltid under ett läsår. Undervisningen ska ge eleverna
redskap att klara alla ämnen. De kommer att få lära sig att tala och skriva med det språk
som behövs i olika ämnen och de får göra studiebesök. Vi strävar efter att göra
undervisningen konkret och lustfylld. Eleverna får göra tester men läraren sätter inte betyg.
Förhoppningsvis leder undervisningen till en större möjlighet för eleverna att få betyg i
skolans alla ämnen.
Läraren som eleverna möter i den utökade svenskan är välutbildad och får handledning av
en projektledare som är förstelärare i svenska som andraspråk. Detta för att garantera
undervisningens kvalitet.
För den elev som ingår i projektet är undervisningen obligatorisk och det betyder att
vårdnadshavare måste meddela om eleven t.ex. blivit sjuk och inte kan komma av någon
anledning, precis på samma sätt som i vanliga skolan. Eftersom undervisningen måste
bedrivas utanför skoltid är några av passen lite senare på dagen. Därför serveras mellanmål.
Vårens schema:
Årskurs 4-6: Grönkulla, måndagar 15.00 -16.30 samt onsdagar 15.00 -16.30
Sal A1
Årskurs 4-6: Ängsskolan (Ursvik och Lilla Alby) tisdagar 15.00-16.30 sal H 511
och torsdagar 15.00-16.30 sal H 508
Årskurserna 7-9 Grönkulla, måndagar och onsdagar 16.45 -18.15
Sal A1
Årskurserna 7-9 Ängsskolan, tisdagar 16.30-18.00 sal H 511 samt torsdagar 16.30
- 18.00 sal H 508
Magdalena Wiberg, projektledare: 0727 15 7770
Linda Strömdahl: 070 210 4556
Download