TILL STÄMMAN 4H är återigen en organisation i stor fara! Vill vi att

advertisement
TILL STÄMMAN
4H är återigen en organisation i stor fara! Vill vi att 4H fortfarande ska finnas och fungera om två år
måste vi agera NU!
Som valberedning har vi lärt känna vår organisation och våra medlemmar och vi har blivit
chockade. Vi är rädda att det inte finns någon framtid för 4H.
4H finns i alla våra hjärtan och vi kan inte tänka oss att någon här inne vill se en nedläggning av
organisationen och vi hoppas verkligen att det inte är dit vi är på väg men då måste vi hjälpas åt och
jobba åt samma håll, och de snabbt!
I år har det varit ett fruktansvärt tungt år att sitta i valberedningen, det har känts som om vi inte har
några som varken vill eller kan slita sig från sina län och de som inte är aktiva på länen är borta från
organisationen sedan länge. Vi vet om att länen i sin tur har väldigt svårt att hitta folk till sina
styrelser, så vi vet inte vad vi ska göra.
Vi känner att vi tappar allt för många ideella krafter innan de hinner gå upp till riksförbundet, som
trots allt är ett stort ansvar att ta på sig, och när de väl är ute ur föreningen vill de gärna inte komma
tillbaka tyvärr.
Frågan är vad 4H behöver. Styrelsekunskap på hög nivå? Peppning för de i ”övre ålders skiktet”, så
att de stannar? Vi vet inte, men något är det, och det MÅSTE tas tag i NU!
I år har vi ett ofullständigt förslag och det är inte för att vi har legat på latsidan, utan för att det inte
finns några mer namnförslag att tillfråga.
Det finns säkert fler sätt att arbeta på som valberedning, det ska vi titta på och sedan utvärdera
våran insats. Men ute i landet måste vi bli bättre på att skicka upp dem som är mogna för verka på
riksnivå och ta in nya förmågor i våra länsförbund.
/ Valberedningen
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards