SJÄLVUTVÄRDERING i fotboll Fyll i ansiktena genom att rita ett glatt

advertisement
SJÄLVUTVÄRDERING i fotboll
Fyll i ansiktena genom att rita ett glatt ansikte om det känns rätt, en rak
mun om du känner dig osäker eller en sned mun om påståendet inte
överensstämmer med dig.
1. Då jag dribblar har jag alltid kontroll över bollen.
2. Då vi dribblar parvis går det bra att leda en kompis.
3. Då vi dribblar parvis går det bra att följa en kompis.
4. Jag klarar av att passa bollen till en kompis på 3 meters avstånd.
5. Jag klarar av att passa och ta emot bollen då vi står tre elever i en
triangel.
6. För att bli en bättre dribblare, passare och mottagare av bollen måste
jag fortsätta att träna.
Download