25 Project Ideas - Lions Clubs International

advertisement
25 projektidéer för
diabetesinformation och åtgärder
25 projektidéer för
diabetesinformation och åtgärder
1. Genomför ett evenemang för ”Framsteg: Lions för
diabetesinformation” i ditt samhälle.
1. Genomför ett evenemang för ”Framsteg: Lions för
diabetesinformation” i ditt samhälle.
2. Organisera en supportgrupp för föräldrar till barn
som har diabetes i ert samhälle.
2. Organisera en supportgrupp för föräldrar till barn
som har diabetes i ert samhälle.
3. Arbeta som frivillig på ett barnläger för diabetes.
3. Arbeta som frivillig på ett barnläger för diabetes.
4. Bjud in en läkare till att prata om diabetes i din
klubb eller på ett distriktsmöte.
4. Bjud in en läkare till att prata om diabetes i din
klubb eller på ett distriktsmöte.
5. Stöd din närmaste diabetesorganisation.
5. Stöd din närmaste diabetesorganisation.
6. Samarbeta med lokala hälsovårdsleverantörer för
att organisera diabetes- och synundersökningar.
6. Samarbeta med lokala hälsovårdsleverantörer för
att organisera diabetes- och synundersökningar.
7. Dela ut aktuella utbildningsresurser för att öka
kännedomen om diabetes vid ett
samhällsevenemang för hälsa.
7. Dela ut aktuella utbildningsresurser för att öka
kännedomen om diabetes vid ett
samhällsevenemang för hälsa.
8. Organisera en
promenadklubb
för äldre med diabetes.
8. Organisera en
promenadklubb
för äldre med diabetes.
9. Skänk en
prenumeration på en
diabetestidning till ditt
lokala bibliotek.
9. Skänk en
prenumeration på en
diabetestidning till ditt
lokala bibliotek.
10. Sponsra ett barn så att
det kan delta i ett
diabetesläger.
10. Sponsra ett barn så att
det kan delta i ett
diabetesläger.
11. Skänk aktuella diabetesböcker till ditt lokala
bibliotek och sätt i en bokplatta för att identifiera
klubbens donation.
11. Skänk aktuella diabetesböcker till ditt lokala
bibliotek och sätt i en bokplatta för att identifiera
klubbens donation.
12. Delta i evenemang för Världsdiabetesdagen den
14 november.
12. Delta i evenemang för Världsdiabetesdagen den
14 november.
13. Arbeta med din lokala skola och bjud in en läkare
till att prata om diabetes.
13. Arbeta med din lokala skola och bjud in en läkare
till att prata om diabetes.
14. Lägg upp månadsartiklar om diabetes på
klubbens eller distriktets webbplats.
14. Lägg upp månadsartiklar om diabetes på
klubbens eller distriktets webbplats.
15. Marknadsför förebyggande av diabetes genom ett
offentligt meddelande i radio.
15. Marknadsför förebyggande av diabetes genom ett
offentligt meddelande i radio.
16. Sponsra en lektion i sund matlagning för de som
har diabetes.
16. Sponsra en lektion i sund matlagning för de som
har diabetes.
17. Plantera ett
grönsaksland för skolor
eller samhället för att
uppmuntra sunda
matvanor.
17. Plantera ett
grönsaksland för skolor
eller samhället för att
uppmuntra sunda
matvanor.
18. Arbeta med en
fotvårdsspecialist för att
tillhandahålla
fotundersökningar.
18. Arbeta med en
fotvårdsspecialist för att
tillhandahålla
fotundersökningar.
19. Arbeta med läkare för
att ge befolkningsgrupper som är i ”riskzonen” i
ditt samhälle undersökningar och
utbildningsmaterial.
19. Arbeta med läkare för
att ge befolkningsgrupper som är i ”riskzonen” i
ditt samhälle undersökningar och
utbildningsmaterial.
20. Samarbeta med din lokala diabetesorganisation
för att erbjuda program och material.
20. Samarbeta med din lokala diabetesorganisation
för att erbjuda program och material.
21. Marknadsför samhällsresurser och material som
finns tillgängligt online från LCI:s
partnerorganisationer (NDEP, DECA och IDF).
21. Marknadsför samhällsresurser och material som
finns tillgängligt online från LCI:s
partnerorganisationer (NDEP, DECA och IDF).
22. Håll ett insamlingsevenemang för ett lokalt
diabetesläger eller en organisation.
22. Håll ett insamlingsevenemang för ett lokalt
diabetesläger eller en organisation.
23. Ge ekonomisk hjälp åt behövande så att de kan få
medicin och tillbehör för att hantera sin diabetes.
23. Ge ekonomisk hjälp åt behövande så att de kan få
medicin och tillbehör för att hantera sin diabetes.
24. Marknadsför betydelsen av en årlig
synundersökning med dilaterad pupill för att
upptäcka diabetesögonsjukdom.
24. Marknadsför betydelsen av en årlig
synundersökning med dilaterad pupill för att
upptäcka diabetesögonsjukdom.
25. Tillhandahåll översatt utbildningsmaterial
om diabetes till skolor, bibliotek och
läkarmottagningar.
25. Tillhandahåll översatt utbildningsmaterial
om diabetes till skolor, bibliotek och
läkarmottagningar.
Lions Clubs International
HEALTH AND CHILDREN’S SERVICES DEPARTMENT
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: +1-630-468-6728
Fax: +1-630-571-1692
[email protected]
www.lionsclubs.org
Lions Clubs International
HEALTH AND CHILDREN’S SERVICES DEPARTMENT
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: +1-630-468-6728
Fax: +1-630-571-1692
[email protected]
www.lionsclubs.org
IAD-475 SW 7/12
IAD-475 SW 7/12
Download