Mäns våld mot kvinnor

advertisement
Mäns våld mot kvinnor
Jackson Katz
Sammanfattning av forskaren och föreläsaren Jackson Katz seminarium för
chefer och ledare i Norrbotten, på Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009.
“Varmt välkommen till en
konferens jag innerligt önskar att
vi inte skulle behöva ha...”
- “Mäns våld är en fråga för män och det är bara män som på allvar kan göra något åt det.” Det var
amerikanska forskaren Jackson Katz huvudbudskap på seminariet som lockade 170 deltagare till Hotell Nordkalotten i Luleå 27 oktober 2009. Seminariet arrangerades av Landstinget, Kommunförbundet, Polisen och Länsstyrelsen i Norrbottens län och riktade sig till chefer och ledare inom både offentlig, privat och ideell sektor. Syftet var att öka kunskaperna om hur vi ska få mäns våld att upphöra.
arbete med att skapa ett tryggt samhälle för alla blir. Genom
att öppna för diskussioner, kan vi skapa opinion och förändra. Varje arbetsplats är en arena för diskussion. Vi måste
använda dem, avslutade han.
Johan Antti, länsråd på
Länsstyrelsen i Norrbottens
län hälsade välkommen till
seminariet ”Mäns våld mot
kvinnor”.
- Varmt välkommen till en
konferens jag innerligt önskar
att vi inte skulle behöva ha,
började han och konstaterade
att verkligheten ser ut som
den gör.
Mäns våld är en fråga för män
Jackson Katz berättade kort inledningsvis att han sina
personliga skäl till varför han engagerat sig i mäns våld mot
kvinnor. Men det han har kommit fram till via sina studier
och forskning, och som han nu skulle berätta mer om under
dagen, är att mäns våld är en fråga för män och att det bara
är män som på allvar kan göra något åt det.
- Vi i Norrbotten måste kunna
erbjuda ett samhälle som präglas av trygghet. I det samhället
finns ingen plats för våld, påpekade han.
- Men hur får vi då fler män att bli delaktiga i att minska
våldet, undrade han retoriskt.
- Även om den här dagen är viktig för att få ökad inspiration och kunskap om hur både män och kvinnor kan minska
mäns våld, så är det i morgon, nästa dag och de kommande
veckorna som är de viktigaste för hur framgångsrikt vårt
En fråga för män, synen på manlighet
- För det första måste vi alla förstå att det här är en fråga för
män. I grund och botten handlar om den manliga normen
och synen på manlighet, konstaterade Jackson.
Jackson Katz
Jackson Katz är en före detta all-star amerikansk
fotbollsspelare som blev den förste man att avlägga examen
i Women Studies vid University of Massachusetts Amherst.
Under sina doktorandstudier vid Harvard Graduate School of Education
University fokuserade han sin forskning på social construction of violent
masculinities through sports and media. I dag är han verksam vid
University of California, Los Angeles, UCLA.
www.jacksonkatz.com
2
“Den dag då ingen
reagerar på att en
man pratar om
dessa frågor på en
konferens...
- då har vi
antagligen kommit någon vart.”
- Vi måste inse att det vi, slarvigt och felaktigt, kallar för
kvinnovåld inte är en fråga för kvinnor utan för män. Det
handlar om mäns våld mot kvinnor. Att benämna det rätt är
nödvändigt om vi på allvar ska kunna se vad som är problemet och göra något åt det.
Kritiskt ifrågasätta hur vi tänker
- Vi behöver helt enkelt ett paradigmskifte. Vi måste kritiskt
ifrågasätta hur vi tänker idag, hur vi ser på våld och dess orsaker och vad vi behöver göra för att få slut på det, fortsatte
Jackson. Ett litet exempel handlar om att vi behöver sluta se
på män som aktivt arbetar mot våld som ”snälla män som
hjälper kvinnor”, förklarade han.
- Hittills har det varit kvinnligt ledarskap som har gjort att
det finns de stödfunktioner som finns idag inom våldsområdet – och det är bra, konstaterade han.
- Men om vi vill lösa problemet måste vi jobba med kärnan
och det är manligheten i sig och hur den hänger ihop med
våld.
Språket osynliggör män
Jackson visade med några enkla texter och språkövningar
hur viktigt språket är för att osynliggöra eller synliggöra
fakta. I en, vid första anblicken, helt objektiv artikel om
våldsproblemet i samhället kunde han visa att brottslingar
“Passiv verbform används för
att dölja mäns ansvar “
avkönas, när de är män, medan offrets kön framhålls. Män
får andra benämningar som till exempel partner, förövare
eller lärare, men när kvinnor gör något framhålls alltid deras
kön.
Kvinnor beskrivs i passiv verbform, ”blev våldtagen” och
“blev slagen”. Detta flyttar fokus från brottslingen till offret.
- Det handlar om politik. Passiv verbform används för att
dölja mäns ansvar, förklarade Jackson. Vi sätter offret som
subjekt. Jämför följande sätt att uttrycka sig: John slår Mary.
– Mary blev slagen av John. – Mary blev slagen. - Mary
blev misshandlad. Mary är en misshandlad kvinna.
“Hela vår kognitiva
värld går ut på att
skylla på offret... “
- Hela vår kognitiva värld går ut på
att skylla på offret;
hur var hon klädd,
varför gick hon med
honom, varför umgås
hon med en sådan idiot?
- Att fråga frågor om Mary hjälper oss inte att lösa problemet. Frågorna handlar om John, varför slår han?, menade
Jackson.
Mäns makt har gjorts osynlig
- Den dominerande gruppen i ett samhälle har en förmåga att
se till att den anses normal och därför aldrig granskas, utan
är osynlig, förklarade Katz och exemplifierade.
- När folk hör ordet kön tänker de på kvinnor! I USA när
man pratar om ras, så tänker man på afroamerikaner. När
man säger sexuell läggning tänker människor på bögar eller
bisexuella.
- Mäns makt har gjorts osynlig. Män har bland annat med
hjälp av språket sett till att man inte pratas om. Läser man
tidningar och faktatexter ser du knappt att män är delaktiga.
Utövaren sätts inte i fokus, utan offret, som om det är offrets
fel.
3
“Att våga säga: mäns våld mot kvinnor,
är ett politiskt ställningstagande. “
Jackson Katz
Lisa Lindström, Länsstyrelsen, en av huvudarrangörerna, presenterade Jackson Katz för publiken. Jackson vill inledningsvis också veta mer om några av dem som
var på plats som åhörare och flera tog till orda och berättade samt ställde frågor under hela dagen.
Skolskjutningarna - inga flickor bakom vapnen
- I USA har vi haft flera skolskjutningar, påminde Jackson,
med många offer. Debatten hemma handlar om: ”Ungdomar
som dödar ungdomar”, ”Vad är det med dagens unga människor, varför dödar de varandra på detta sätt?”.
-Faktum är dock att inte en enda av dessa skolskjutningar
har genomförts av flickor, fortsatte han. Om det hade varit
enbart flickor som skjutit, tror ni då att vi skulle ha sagt
”dagens ungdomar”? Nej, då skulle debatten lyda: ”Vad har
dagens unga flickor för problem?”.
Jackson konstaterade att det är otroligt att vi inte lär ut bättre
hur viktigt språket är och hur det kan användas. Journalister,
journalistutbildningar och skolväsendet över huvudtaget, har
ett enormt ansvar.
Måste se det institutionella
- Vi måste se det institutionella, vad pågår i vårt samhälle
just nu som gör att så
många män och pojkar
misshandlar kvinnor och
varandra, inte bara fundera över det specifika fallet
och just den mannens
bakgrund. Ska vi ändra
antalet våldsfall dramatiskt då måste vi se på
hur samhällets olika delar
kan göra något åt detta,
förtydligade Jackson.
- Vilka sitter på nyckel-
rollerna för att verkligen kunna förändra faktorer som
påverkar vårt samhälle?
Bibehålla eller skaffa sig maktövertag
- Våld handlar i de flesta fall om att bibehålla ojämlikhet
eller skaffa sig maktövertag, individuellt eller i ett större
perspektiv! Att våga säga ”mäns våld mot kvinnor” är ett
politiskt ställningstagande. Då har vi sett vems problemet är.
Män kan påverka andra män mer än kvinnor kan
- Vi behöver fler män som säger de saker som kvinnor sagt
i flera år, bland annat för att män kan nå igenom till andra
män och inte lika lätt bli avfärdade av män som manshatare.
- Det handlar om att inte acceptera våld och orättvisor
och lidande. Egentligen är ju de flesta offren faktiskt män.
Samma system som skapar män som slår kvinnor, skapar
män som slår män, konstaterade Jackson, och ändå är det så
att konferenser om våld lockar mest kvinnor.
- Den dag då ingen reagerar på att en man pratar om dessa
frågor på en konferens, eller över att det är lika många män
som kvinnor på konferensen, då har vi antagligen kommit
någon vart. Då har vi antagligen ett samhälle där våldet har
minskat dramatiskt, illustruerade Jackson för att visa hur fast
vi är i vårt nuvarande tankemönster.
Den typsika våldsmannen är en vanlig man
- Vi måste också ändra vår bild av den typiska våldsmannen.
Han är inte en konstig, sjuk psykopat, utan mestadels en helt
vanlig man.”Vi hade ingen aning, han verkade ju så normal
och så bra familjefar.” har vi hört mer än en gång, fortsatte
Jackson.
4
““Egentligen är ju de flesta offren faktiskt
män. Samma system som skapar män som
slår kvinnor, skapar män som slår män. Det
handlar inte om individuella män. Det
handlar om kulturen.
- Det underlättar för oss att tänka på våldsutövare som monster. Då blir det lättare för oss att ta avstånd från problemet
och skjuta ifrån oss ansvaret. Men att måsta inse att män
som kan utöva våld är män som är mer lika oss än inte, det
är jobbigt, konstaterade han. Att inse att män du är vän med,
har gått i skolan med, spelat i samma lag som eller jobbar
med kan vara våldsmän, det tar emot.
- Hur kommer det sig då att våldtäkter är ett kvinnoproblem?, undrade Jackson. Mycket av det som görs idag för att
minska våldtäkterna handlar om att lära tjejer och kvinnor
vad de ska göra för att minska risken att bli våldtagna. Det
handlar om att ha koll på drinken, inte gå själv, lära sig
självförsvar, kräva gatlysen, ordna tjejtaxi och så vidare,
exemplifierade han.
Patetiskt men sant
- Våldtäkt är ett allvarligt problem i världen i dag. Det är ett
patetiskt men sant uttalande, menade Jackson bedrövat.
- De åtgärderna handlar om att reducera riskerna. Och,
javisst är det bra. Men vi får inte blanda ihop det med riktigt
förebyggande arbete för att hantera kärnan i problemet, den
manliga normen, påpekade Jackson noga.
- Det handlar om en kultur som skapar dessa pojkar och
män. Det handlar inte om individuella män, påminde han
om.
- Vi människor har löst så många komplicerade problem i
världen, men vi har inte kunnat lösa hur vi förhindrar män
från att våldta. Våldtäkt är fortfarande en naturlig del av
modern krigsföring.
Hur kan våldtäkter vara ett kvinnoproblem?
Mindre än en procent av alla våldtäkter, både i USA och i
Sverige utförs av kvinnor. 99 procent av dem som våldtar
är med andra ord män. 90 procent av dem som våldtas är
kvinnor.
Många män hamnar i försvarsställning
Jackson vet att många män hamnar i försvarsställning så fort
denna fråga kommer upp. “Det är ju bara några få individer”. “Ni kan inte skylla på alla oss andra.” ”Det här är
inte mitt problem.” “Män som misshandlar behöver vård och
straff, men inte jag.”
“Vi måste höja ribban för när
man får kalla sig en bra man.
Det duger inte att säga “jag
slår inte min flickvän” för att
få göra en highfive. “
Jackson Katz
5
“Hur ofta
hör du en
vuxen man
ifrågasätta en
annan mans
sexism?“
-Därför gäller det att vara väldigt tydlig och korrekt, när vi
pratar om dessa frågor, konstaterade han.
uppenbart idag. Om en man misshandlar ett barns mamma
så misshandlar han därmed även barnet, utan att sätta ett
finger på barnet, påpekade han.
- Vi måste också höja ribban för när man får kalla sig en bra
man, tyckte Jackson. Det duger inte längre att säga ”jag slår
inte min flickvän” eller ”jag är inte en våldtäktsman” för att
kunna få göra highfive. Det krävs mer.
-Därför är det viktigt att vi framhåller att barn är offer. Det
är med andra ord fel att säga “barn som bevittnat våld i hemmet”, fortsatte han. De är offer för våld inte vittnen.
- Hur ofta hör vi en vuxen man ifrågasätta en annan mans
sexism, undrade han. Det är där vi måste lägga ribban i
fortsättningen.
Vi kan inte lägga ansvaret på de unga
- Hur kan vi förvänta oss att våra pojkar ska växa upp och
bli icke-våldsmän och sådana som står upp emot andra män
om de inte ser vuxna män göra det nu, undrade han vidare.
- Vi kan inte lägga det ansvaret på dem.
- Vi måste helt enkelt skapa ett samhälle där man förlorar
sin status om man är sexist och våldsutövare, konstaterade
Jackson.
Påverkar många män personligen
- Vi måste inse, och framhålla i debatten, att detta är ett
problem som faktiskt påverkar män personligen också, alltså
inte bara de kvinnor som utsätts, eller är rädda för att utsättas, framhöll han.
- En av sex pojkar har blivit utsatta för sexuella övergrepp
av andra män före 18 års ålder i USA. Och hur många är
inte de män som idag lever med, eller försöker ha en relation
med en kvinna som varit utsatt för sexövergrepp i ung eller
vuxen ålder?, fortsatte han.
- Män ska dessutom ha relationer med andra män som har
dessa trauman med sig i bagaget
och hur många män har inte
döttrar som har våldtagits? Hur
mycket mer personligt kan det
bli?, undrade Jackson.
Socialiseringen gör pojkar extroverta
- Pojkar som har utsatts för våld löper större risk att bli misshandlare än pojkar som inte utsatts för våld. Flickor som utsatts för våld löper inte lika stor risk att bli misshandlare, de
straffar sig själva eller ser till att andra straffar dem, berättade Jackson. Denna skillnad i om man hanterar problemet
extrovert eller introvert är inte en genetisk skillnad. Det är
socialisering, konstaterade han.
- Det har visat sig att de pojkar som ligger bakom skolskjutningarna ofta har blivit mobbade, berättade han. Pojkarna
skjuter inte i första hand mobbarna. Men däremot tar de ut
hämnden i skolan där mobbningen skedde.
- Socialiseringen innebär bland annat att män ska ge igen
med hjälp av våld, förklarade han och berättade frustrerat att
man i USA inte alls talar om socialiseringen och kulturens
påverkan på dessa barn.
Sårade och skadade vuxna män
- Pojkar som har utsatts för våld och övergrepp, och som
överlever till vuxna livet, lever som sårade och skadade
vuxna män, sa Jackson. För många av dem blir alkohol, mat
och arbetsnarkomani olika typer av självmedicinering.
- Många män skulle aldrig erkänna att våld och övergrepp,
personliga tragedier, är något som har hänt dem. Det finns så
“... berör män både personligen och
politiskt. Därför är detta en fråga
för män i allra högsta grad. “
Barn är offer, inte vittnen
- Att det innebär allvarliga konsekvenser för barn som växer upp i våldsamma familjer är
6
många män som delar dessa
upplevelser, utan att veta om
det, konstaterade Jackson
sorgset. Kulturellt är det inte
accepterat att män får tala om
hur de mår och vad de känner.
“Pojkar är pojkar....
Det är ett uttalande som reducerar
män till korkade varelser. Varelser som
inte klarar av att vare sig kontrollera
sig eller agera moraliskt rätt.“
- För att kunna göra något åt
mäns våld och få fler män att
delta i arbetet, måste vi se att
frågan berör män både personligen och politiskt. Detta är viktigt och det är därför detta är
en fråga för män i allra högsta grad, inte bara kvinnor sammanfattade Jackson.
En fråga för alla ledare
Jackson tycker också att om en man är en ledare då måste
han vara medveten om hur samhället och vår kultur ser ut
och hur dessa påverkar män att bli de män de blir. De manliga ledarna måste se sin roll och ta sitt ansvar på allvar när
det gäller den manliga normen.
- Det nya måste bli att för att få vara ledare måste man ta
ansvar för detta, menade Jackson. Det här är en fråga för alla
män som är ledare. Det är inte fritt val, tydliggjorde han.
- Många manliga ledare gör inte kopplingen mellan sig själv
och den roll de har inför till exempel de unga, fortsatte han.
De tar inte ansvar för att kraftfullt prata om dessa frågor och
visa vad som är rätt. Detta gäller oavsett om det handlar om
ledarskap inom familj, idrott, skola, kyrka, företag, organisationer, myndigheter eller politik.
- Pojkar är pojkar. Hur många gånger har vi inte hört de
orden? De sägs för att försvara pojkars och mäns dåliga
beteende, konstaterade Jackson. Men detta är ett anti-man
uttalande för utan dess like. Det reducerar män till korkade
varelser. Varelser som inte klarar av att vare sig kontrollera
sig eller agera moraliskt riktigt, betonade Jackson ilsket. Är
det verkligen det män är och vill vara?
Förutsättningarna kommer från högsta nivå
- USAs försvarsmakt är en jättebest, en jätteinstitution, konstaterade han. Presidenten är högsta chef, den som ska sätta
reglerna och ta upp problemen, den som prioriterar och kan
se till vilka frågor som ska hanteras. Det är inte de 18-åriga
pojkarna på lägsta nivån som ska och kan göra det. Dessa
kommer att påverkas så småningom om förändringen och
förutsättningarna kommer uppifrån och från högsta nivå.
Policy och regler
- Föräldrar ska inte behöva fundera på hur de ska hantera
coachen eller föräldrarna som skriker nedvärderande och respektlösa saker till spelare och domare i idrottssammanhang,
tipsade Jackson. Vi behöver inte se det som ett personligt
problem, det vill säga till exempel tränarens. Vi ska istället
se till att de högsta ansvariga och föreningen har en policy
som styr hur tränare och föräldrar, ska uppföra sig.
Att delegera våldsfrågorna till en kvinna är fel
- En man som tror att det bästa sättet att nyttja sin makt som
högsta ledare och delegera våldsfrågorna till en kvinna är
fel ute, tyckte Jackson vidare. Det är mycket bättre att ta
frågorna själv, men gärna tillsammans med en kvinna.
Fokusera på män i rollen som åskådare - inte potentiella
förövare
Jackson menade också att vi måste fokusera mer på att få
alla män som inte är förövare, att se sin del i ansvaret som
åskådare och som upprätthållare av normerna, för att kunna
minska våldet. Han redogjorde för hur åtgärder mot våld hittills har fokuserat på flickor och kvinnor respektive män som
är förövare eller potentiella förövare.
- Även de som har dömts för våldsbrott förnekar oftast att
det är deras problem. Att då tro att män som inte har gjort
något ska se detta som något de ska ta ansvar för är svårt,
konstaterade han.
- Vad kan alla vi som finns runt dem som är förövare eller
potentiella förövare göra?
7
“...hur ens agerande
bidrar till att stärka
eller bevara den
manliga kulturen.
Tystnad uppfattas
som ett ok. “
- Jo, du ska agera på den sociala normen som förövaren
bryter mot. Du som åskådare ska agera, oavsett vilken relation du har till förövare och offer, förklarade Jackson. Att
göra ingenting, det är ett val med konsekvenser, precis som
valet att agera.
Grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera
- Det handlar om att göra väldigt
grundläggande saker som att ifrågasätta och diskutera hur man
agerar i olika situationer och hur
ens agerande bidrar till att stärka
eller bevara den ”manliga” kulturen. Tystnad uppfattas som ett
ok, påpekade Jackson.
beteende mot en kvinna blir ofta anklagad för att vara bög.
Och vad betyder det? Att en heterosexuell man inte skulle
bry sig om kvinnor, undrade Jackson.
- Homofobi är ett starkt medel för att kontrollera sociala normen. Därför är det extremt viktigt att vi ifrågasätter det varje
gång vi får en chans.
“Homofobi är ett starkt medel för att
kontrollera sociala normen.“
Jackson berättade om sitt och sina kollegors “MVP-program” som ett mer omfattande exempel på vad man kan
göra på skolor och i idrottslag. Deras program går i korthet
ut på att genomföra worskhops med blandade åldrar där
eleverna eller idrottarna får diskutera olika konkreta situationer där ett visst beteende är oacceptabelt (t.ex. att knuffa
en tjej i väggen eller att ropa nedvärderande saker efter
någon). Frågorna handlar om vilka olika ageringsalternativ
man väljer och varför. På detta sätt sprider man dels vad som
är accepterat beteende och inte, dels att man ska agera när
andra gör fel.
- Dessa typer av diskussioner och workshops genomförs i
Irak just nu med scenarier som är anpassade till deras situation, berättade Jackson.
- Vi måste också omvärdera vad det innebär att vara stark.
Den som står upp och i frågasätter är den starka. Det är inte
den som, traditionellt, biter ihop i tystnad eller som hånar
som är den starka.
Ifrågasätt homofobi
- Vi måste också ifrågasätta homofobi, fortsatte han. Homofobi är djupt förankrat med sexism på flera sätt.
- En man som ifrågasätter en annan mans sexism eller
Omvärdera vad det innebär att vara man
Det handlar alltså om att vi måste förändra vad som är ok att
göra som man och inte.
- Om vi måste omvärdera vad det innebär att vara man,
det vill säga, vi måste inse att män inte kan beskrivas så
som vi gjort hittills, måste vi också inse att detta är mycket
komplext. Vi har till exempel ras och samhällsklasser att ta
hänsyn till också, påpekade Jackson.
- Det är inte okej att vi tillåter att det inom vissa kulturer
skulle vara accepterat att använda våld, men vi måste vara
medvetna om denna aspekt.
-I USA är det till exempel större sannolikhet att en färgad
man som begått brott anhålls och döms än att en vit man
som begått brott anhålls och döms.
Medias roll och bilden av män
Jackson konstaterade att USA är en stor media-exportör vad
gäller serier, filmer, musik och nyheter.
- Ska vi göra något åt våra sociala normer så måste vi också
se och förstå hur media påverkar oss, fortsatte han.
- Media lär oss otroligt mycket idag. Att både män och
kvinnor påverkas av alla de bilder som media publicerar på
8
“När du lärt dig att se vilken bild
media förmedlar om män så ser du
det helt plötsligt överallt i samhället.“
kvinnor, det känner vi till relativt väl. Det intressanta i det
här sammanhanget blir att studera vilka bilder som finns på
män och hur de påverkar vår uppfattning om manlighet.
- När vi har lärt oss att se vilken bild media förmedlar om
män så ser du det helt plötsligt överallt i samhället.
Jackson visade också hur till exempel mäns kroppar har
förändrats på bilder genom vår moderna historia till att bli
större och mer muskulösa. Det samma gäller bilderna av
vapen, från små diskreta till större och större.
Moores film om vapenproblem
- Är det inte konstigt att Michael Moore kan göra en två
timmar lång film om vapenproblemet i USA, vinna priser för
den och få stående ovationer, utan att ta upp det faktum att
95 procent av alla våldsbrott med skjutvapen begås av män,
raljerade Jackson.
- Att inte lyfta frågan om kopplingen mellan manlighet och
vapen är en katastrof, sa han och påminde om hur det skulle
ha beskrivits i filmen om det hade varit 95 procent kvinnor
som stod för skjutandet.
Män som förnedrar - familjeunderhållning i USA
Jackson Katz frågade publiken mot slutet av dagen om de
kände till tv-programmet Professional Wrestling”. Det är
iscensatt brottning i en boxningsliknande ring med tiotusentals åskådare på plats. De flesta i publiken tyckte sig ha sett
detta på svensk tv någon gång.
- Programmet sänds som familjeunderhållning och tillhör
varje vecka ett av de absolut mest populära tv-programmen
i USA, berättade han innan han visade några sekvenser från
programmet. Det var chockerande scener som aldrig har
visats i Sverige, scener där stora välbyggda män misshandlar
lättklädda kvinnor medan publiken jublar och applåderar.
Män sparkar ner kvinnor, slår dem med stolar, släpar runt
dem i håret, kastar dem mellan varandra, häller öl på dem
och tvingar andra män att slicka upp. Män sliter av kvinnorna delar av deras kläder och låtsas att de våldtar dem. En
man låtsades att han stack in hela armen i en av kvinnorna.
-De mycket större effekterna handlar om att detta mediautbud normaliserar att män utövar våld.
Pornografin handlar om män som förnedrar
-Avslutningsvis måste vi se vilken roll prostitution, pornografin och striptease spelar när det gäller att skapa män
som utövar våld, fortsatte Jackson. Pornografi är den överlägset främsta utbildaren i sex, tro inget annat.
- Att vara kritisk mot pornografi är inte detsamma som att
vara kritisk mot sex. Pornografi handlar till största delen
om män som förnedrar kvinnor i samband med en sexakt,
konstaterade han.
- Och detta lämnar vi våra barn till, suckade han oroligt.
Industrin tar inget ansvar. I USA är du pryd och moralisk om
du kritiserar pornografi. Men de missar hela poängen, det
handlar inte om sex.
Pornografin måste ifrågasättas och stoppas
Jackson ville också passa på att framföra en personlig åsikt.
- Män bör precis som tidigare ha samtal med sina söner om
blommor och bin. Men idag är tyvärr det viktigaste budskapet i det samtalet att sex är och ska vara en ömsesidig akt
som båda individerna ska vilja och komma överens om att
genomföra. Och att man gör det för bådas skull och varandra. Det lär de sig nämligen inte, via pornografin, betonade
han.
- Vi kommer aldrig att vinna över våldtäktskulturen om vi
inte förstår att pornografin måste ifrågasättas och stoppas,
fortsatte Jackson med självklarhet.
Sexistisk rappmusik köps av vita välutbildade män
Jackson hann också visa amerikanska musikvideos och
konstaterade att musiken spelar en viktig roll i vår kultur och
våra sociala normer.
- Rappmusiken är extremt våldsam och sexistisk, det känner
många till, berättade han. Få vet dock att den musiken till 60
procent köps av vita välutbildade män, avslutade han.
- Kvinnornas roll i Professional Wrestling är att bli avklädda, förnedrade och misshandlade, konstaterade Jackson inför
en gapande publik på Hotell Nordkalotten.
- Huvudeffekten av våldsamma och förnedrande skildringar
i media är inte att människor går hem och imiterar, konstaterade Jackson. Även om det händer det också, till exempel i
barns lekar.
9
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards