TORSDAG 11 MAJ 2017 kl 19.00 DE GEERHALLEN RESPIGHI

advertisement
TORSDAG 11 MAJ 2017 kl 19.00 DE GEERHALLEN
Introduktion kl 18.30 med Johanna Tafvelin
RESPIGHI Roms fontäner
B T ANDERSSON Violinkonsert "Hommage till Michelangelo",
uruppförande
KORNGOLD Symfoni i Fiss
Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent B Tommy Andersson
Solist Paul Waltman violin
Konsertmästare Henrik Jon Petersen
B Tommy Andersson
B Tommy Andersson föddes i Borås 1964 och utbildades som dirigent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med Kjell Ingebretsen, Jorma Panula och Eric Ericson som huvudsakliga lärare, men också för Péter Eötvös, Brian Priestman, Sergiu Comissiona och Gennadij
Rozjdestvenskij. Han slog igenom som dirigent 1992 vid Vadstena-Akademien. 2003 blev
han adjungerad professor i orkesterdirigering vid Musikhögskolan i Göteborg, för att hösten
2012 bli professor i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
2002 valdes han in i Kungliga Musikaliska Akademien.
B Tommy Andersson har dirigerat alla de stora och de flesta mindre orkestrarna i Sverige
samt gästdirigerat i 13 andra länder, inklusive orkestrar som Tjeckiska filharmonin i Prag,
Orchestre de la Suisse Romande i Genève och Bournemouth Symphony Orchestra. Han har
även återkommande operaengagemang i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Karlstad samt
på Vadstena-Akademien. 1993 tilldelades han Crusellstipendiet. Han var 1994–1999 konstnärlig ledare för KammarensembleN, Sveriges ledande ensemble för samtida musik, och var
1997–2005 chefdirigent för Stockholms Läns Blåsarsymfoniker.
B Tommy Andersson är också framgångsrik tonsättare och har komponerat musik av
många olika slag: orkesterverk, solokonserter, körverk, kammarmusik, sånger, orgelmusik,
dansverk samt operan William som handlar om Shakespeare och uruppfördes 2006. I april
2009 höll Kungliga Filharmonikerna i Stockholm en festival med enbart musik av B Tommy
Andersson, då 24 av hans verk framfördes.
Paul Waltman
Paul Waltman är född och uppvuxen i Stockholm. Efter
att ha studerat violin för professor Karl-Ove Mannberg
vid universitetet i Göteborg och vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, tog han sitt solistdiplom 1998. Han
har varit anställd vid Kungliga filharmoniska orkestern
och Sveriges Radios Symfoniorkester. Sedan 2010 är han
andre konsertmästare i Norrköpings Symfoniorkester.
Som solist har Paul Waltman framträtt med många
svenska symfoniorkestrar, och som kammarmusiker är
han också synnerligen aktiv. Han samarbetar regelbundet
med bland andra Bengt Forsberg, Tobias Ringborg och
Francisca Skoogh. År 2008 gav det svenska skivbolaget
Daphne ut en kritikerrosad cd där han spelar musik
av Korngold.
B Tommy Andersson
OTTORINO RESPIGHI (1879–1936)
Roms fontäner (15’)
La Fontana di Valle Giulia all’alba
La fontana del Tritone al mattino
La fontana di Trevi al meriggio
La fontana di Villa Medici al tramonto
Ingen har på ett mer måleriskt och övertygande sätt skildrat sin hemstad som
Ottorino Respighi, och framförallt har han gjort det i två fyrasatsiga, färggranna
orkestersviter: Roms pinjer och Roms fontäner.
Respighi har valt ut fyra av Roms mest berömda och karakteristiska fontäner
och skildrat dem ”vid den tidpunkt då deras särart är som mest i harmoni med
den omgivande miljön, eller när de är som mest uttrycksfulla för åskådaren” –
som det heter i partiturets förord. Vid fontänen i Valle Giulia drar en boskapshjord förbi i den friska, fuktiga morgondimman. Plötsligt hör man de hornsignaler som introducerar andra delen: Tritonfontänen, full av najader och tritoner
som rumlar om varandra bland vattenstrålarna. Ett högtidligt tema leder oss
över till Fontana di Trevi vid middagstid, och även här finns en rad mytologiska
figurer, men de är värdigare, och låter Neptun följas av ett triumftåg av sirener
och tritoner. Processionen försvinner och en trumpetfanfar målar upp fontänen i
Villa Medici vid solnedgången. Luften är full av klockklanger, fågelkvitter och löv
som prasslar. Så dör allt bort i nattens tystnad.
Roms fontäner uruppfördes i Rom i februari 1918 under en konsert som dirigerades av ingen mindre än Arturo Toscanini.
B TOMMY ANDERSSON (f 1964)
Violinkonsert ”Hommage till Michelangelo” (25’)
Allegro agitato
Adagissimo
Molto vivace
B Tommy Anderssons violinkonsert är skriven på beställning av Norrköpings
Symfoniorkester och är tillägnad kvällens solist, Paul Waltman. Den fullbordades
den 22 augusti 2016, och får nu sitt uruppförande.
Tonsättaren har själv beskrivit sitt verk med följande ord: ”Denna konsert för
violin och orkester är en hyllning till Michelangelo Buonarottis (1475–1564)
inspirerande konstnärskap. Under många år har jag regelbundet rest i Italien
och ofta haft förmånen att njuta av hans mästerverk på plats. Hans konstverk är
fortfarande så levande, även om de är ett halvt årtusende gamla, och de har gjort
Fotografering och ljudupptagning ej tillåten
ett starkt intryck på mig. Eftersom jag är ganska lättpåverkad av utommusikaliska
intryck, har jag länge närt tanken på att hylla den italienske renässansmästaren
genom min musik. När jag fick i uppdrag att skriva violinkonserten, såg jag genast
en möjlighet att uppfylla min önskan.
Det mest förväntade sättet att ta sig an uppgiften är förmodligen att komponera musik inspirerad av specifika konstverk, men jag har valt en helt annan väg.
Alla vet att Michelangelo var skulptör och målare, men det är inte allmänt känt
att han också skrev fler än 300 dikter. Många av dem är skrivna i sonettform,
och cirka 30 av dem är inspirerade av hans vänskap med den unge ädlingen
Tommaso dei Cavalieri (1509–1587), som blev en livslång och nära vän.
Bland dessa specifika sonetter, valde jag ut fem som jag tonsatt i en sångcykel
med titeln Sonetti di Michelangelo, för baryton och piano, färdig 24 januari 2016
(Sonett nr 77, 60, 80, 89 och 83). Dessa sånger uruppfördes i Dixon Recital Hall,
New Orleans, USA, den 10 oktober 2016, av den walesiske barytonen Jeremy Huw
Williams och pianisten Paula Fan.
Alla melodier som jag skapade för dessa sånger används i violinkonserten.
Därigenom har jag lyckats skapa den länk till Michelangelo jag sökte, inspirerad
av hans egna ord och känslor. Men musiken är i högsta grad också inspirerad av
min egen erfarenhet av Michelangelos bildkonst. Under kompositionsprocessen
besökte jag Sixtinska kapellet i Rom flera gånger, där jag alltid har varit särskilt
fascinerad och imponerad av takmålningarna, och jag återvände också till ett
antal andra målningar och skulpturer. Men jag vill inte begränsa lyssnarens upplevelse genom att koppla musiken till några speciella konstverk.
Denna violinkonsert är snarare ett försök att hylla den universella skönheten i
Michelangelos konst.”
ERICH WOLFGANG KORNGOLD (1897–1957)
Symfoni i Fiss (50’)
Moderato, ma energico
Scherzo. Allegro molto
Adagio – Lento
Finale: Allegro gaio
Erich Wolfgang Korngold fick sitt andranamn efter Mozart, och liksom sin namne
blev han ett musikaliskt underbarn. Fem år gammal spelade han fyrhändigt med
sin far, doktor Julius Korngold, en av den tidens ledande musikkritiker i Wien.
Sju år gammal komponerade han sånger och pianostycken. Som nioåring fick han
framföra sin kantat Gold inför en häpen Gustav Mahler. Elvaåringen kunde se sin
danspantomim Der Schneemann framföras av Wiens hovopera inför kejsare Franz
Joseph. Redan före första världskriget spelades hans musik ofta av de stora diriFotografering och ljudupptagning ej tillåten
genterna och orkestrarna. 1920 blev han kapellmästare vid Hamburgoperan och
1927 professor i musikteori och dirigering i Wien.
När nazisternas inflytande blivit alltför stort i Österrike flyttade han 1938 till
USA och Hollywood, för att bli en av de mest framgångsrika skaparna av filmmusik. Speciellt uppmärksammades han för sina granna partitur till The Adventures of Robin Hood, Captain Blood och The Sea Hawk.
Vid sidan av en rad framgångsrika operor blev hans Symfoni i Fiss ett av hans
längsta verk, med en speltid på omkring 50 minuter. Symfonin föregås av ett par
andra större konsertverk, violinkonserten och cellokonserten, men den tog
honom lång tid att skriva. Han började komponera 1947 och var då ännu gripen
av president Franklin D. Roosevelts frånfälle ett par år tidigare. Symfonin kom
att tillägnas hans minne. Korngold arbetade i huvudsak på den mellan 1951 och
1952. Den fick ett katastrofalt uruppförande i österrikisk radio 1954 då Wienerfilharmonikerna framförde den tämligen orepeterad med en dirigent som inte alls
klarade av uppgiften. Korngold försökte förgäves få framförandet avstyrt, och
även senare uppföranden har varit otursförföljda, som när Sergej Kussevitskij
tog upp den i New Yorkfilharmonikernas program för 1960, men avled innan
verket hann spelas.
Det är väl ingen tvekan om att Korngold hela sitt liv hyllade den musikstil han
vuxit upp med, och där Richard Strauss varit en stor ledstjärna. Han skrev i sitt
konstnärliga credo att ”Jag tror att min nyligen fullbordade symfoni kommer att
visa världen att bruket av atonalitet och fula dissonanser – på bekostnad av inspiration, form, uttryck, melodi och skönhet – kommer att resultera i den slutliga
undergången för konstmusiken.” Samtidigt är första satsen i symfonin faktiskt
bland det mest moderna och dissonanta han skrev.
Första satsen är en storslagen sonatformad sats med en dramatisk inledning.
Orkestreringen är laddad och grann, men här finns också partier av nästan
kammarmusikalisk skönhet. Scherzot bidrar med en pådrivande virtuositet.
Den långsamma satsen är den som närmast kan leda tankarna till president
Roosevelts bortgång, och resulterar i tre väldiga utbrott innan den dör bort.
I själva verket bygger mycket av den här satsen på den musik han skrev till filmen
Anthony Adverse (1936). Finalen rymmer mycket av dans och tar upp flera motiv
från de tidigare satserna. Hela symfonin slutar i triumferande Fiss-dur.
Text: Stig Jacobsson
Fotografering och ljudupptagning ej tillåten
Violin 1
1:e konsertmästare Henrik Jon Petersen,
Vakant
Alt. konsertmästare Mikael Wenhov
2:e konsertmästare Paul Waltman
Carina Beckett, Matts Eriksson,
Josep Esteve, Sarah Dodd Falkebring,
Lars Hedborg, Magnus Ivarson,
Ingrid Olsson, Tanja Orraryd, Nina Söderberg,
Johanna Tafvelin, Anders Törnqvist,
Kristina Lindholm Vahllöf
Violin 2
Ruth Anderberg*, Fredrik Anderberg**,
Håkan Jonsäll**, Lars Andersson,
Boel Bengtsson, Karin Engström,
Anne Holmer, Åsa Holm, Jin Hägerström,
Richard Michelin, Sonja Vrieze,
Rocio Vilaplana (vik), 1 vakans
Cello
Solocellist Niklaas Veltman
Viola
Lennart Falkebring*, Gunnar Enbom**
Crista Kende Bergendahl**, Nanako Akai,
Karin Svanberg Ancker,
Erika Gabrielsson Backlund, Björn Carlén,
Thomas Hall, Pernilla Rönnlund,
Markku Sorri, Vakant
Kontrabas
Björn Malmqvist*, Jan Duda**,
Anna-Cecilia Bergman**,
Emma Josefsson Bjørnevik (tjl),
Johan Strindberg (vik), Daniel R Thomas,
Roine Uddfeldt, Fabian Dahlkvist (vik)
Pelle Hansen*, Fredrik Lindström**,
Sofia Petersen**, Bo-Göran Christians,
Torstein Dalene, Agneta Fredljung,
Leif Vahllöf, Ingrid Åkerblom
* Stämledare ** Alt. stämledare Tuttimusiker är angivna i alfabetisk ordning.
Flöjt
Teodor Tirlea* (tjl), Annica de Val**,
Helena Granberg (vik)
Oboe
Pelin Lius*, Thomas Bodin**,
Hanna Edqvist
Klarinett
Johnny Jannesson*, Lars Paulsson**,
Bo Pettersson
Fagott
Linus Björnstam*, Eva Pettersson
Veltman**, Per Jonsson Gille
Horn
Lennart Langer*, Anna Ahlenius**,
Jan Lejonclou, Lars Thapper,
Elisabeth Åkervall
Trumpet
Elias Svanberg*, Filip Draglund**,
Stefan Mattsson
Trombon
Eric Svensson*, Christoph Schnaithmann**
Tuba
Ole Christian Grønning*
Pukor
Lars Gärd*, Anders Dahlstedt**
Slagverk
Martin Orraryd*, Petter Svensson**,
Harpa
Delphine Constantin Reznik*
Bastrombon
Johan Wiklund**
* Stämledare ** Alt. stämledare Tuttimusiker är angivna i alfabetisk ordning.
INVIGNING AV SCENKONSTBIENNALEN 2017
TORSDAG 18 MAJ
kl 19 Flygeln Norrköping
Fri entré
TISDAG 23 MAJ kl 19
De Geerhallen Norrköping
BEETHOVEN Symfoni nr 4
SIBELIUS Symfoni nr 7
IJAS Schizophonia for orchestra
DVOƘÁK Symfoni nr 7
Kom och upplev när studenter i
dirigering genomför sina examensprov
– att leda en konsert med Norrköpings
Symfoniorkester.
I samarbete med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Medverkande Stina von Sydow,
Pontus Plænge, Gustaf Appelberg,
Jesper Barkselius, Karin Oscarsson,
William Wahlstedt, Nina Jemth,
Josefin Andersson & Lasse Beischer
123 Schtunk, Charlotta Öfverholm & Rafi
Sadi AGE ON STAGE, Marcho Marchev,
Sven Angleflod, Mattias Lindström,
Magali Bancel, Ann-Sofie Andersson
Kern, Klara Mossberg, Elin Bornell,
Liine Carlsson Vadstena-Akademien,
Anna Pettersson
Manus och regi Nina Jemth och
Pelle Öhlund
Ljus- och projektionsdesign Ilkka Häikiö
Ljuddesign Björn Andersson och
Kent Tollander
Scenografi/kostym Magnus Möllerstedt
Välkommen till Scenkonstbiennalens
invigningsföreställning! En afton i två
akter. Här samlas Östgötateatern,
KOMPOSITIONSKLASSERNA
ONSDAG 31 MAJ kl 19
De Geerhallen Norrköping
Fri entré
Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Michael Bartosch
Hör nyskriven, spännande musik framföras av symfoniorkestern i samarbete
med kompositionsklasserna vid
Göteborgs, Malmös och Stockholms
musikhögskolor.
Som ett led i sin utbildning får kompositionsstudenterna samarbeta med
Norrköpings Symfoniorkester, och får
därmed sina nyskrivna verk framförda.
Konserten spelas utan paus.
Läs mer om våra konserter och ladda
ner hela programmet på vår hemsida
www.norrkopingssymfoniorkester.se
Norrköpings Symfoniorkesters sponsorer 2016–2017
SILVERPARTNERS:
Advokatfirman Glimstedt | Amec Foster Wheeler | Almroth Industrifastigheter AB |
Best Western Hotel Princess | Kurt och Brita Ehlert | Ernst & Young AB | Gunnar Gunnarsson
Fastighets AB | Holmen Paper AB | HSB | Hyresbostäder | Mattssons Fastighetsutveckling AB |
Ringarums Busstrafik AB | Swedbank | Tage Rejmes Bil AB | Tommy Holm Revisionsbyrå AB
Fonder: Fond of Music, donation från Marianne och Lennart Lindqvist |
Siw Ericsdotters stiftelse, donation | Gärd och Lars Janvid, donation
SON samarbetar med Vi-skogen
Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan, planterar SON
fem träd i Vi-skogen som en gåva till vår gemensamma jord.
www.norrkopingssymfoniorkester.se, [email protected]
SON foto © EVA LINDBLAD/TUSEN OCH EN BILD
Konsertlängd cirka 2 timmar inkl paus.
OBS! Lokalbyte till
Flygeln.
Norrköpings Symfoniorkester
Östgötateatern
Scenkonstbolaget i Östergötland
Dirigent Alexander Hanson
B. TOMMY ANDERSSON foto PETER KNUTSON
Norrköpings Symfoniorkester
Dirigenter Hanna Ohlsson Nordh,
Kaapo Ijas, Frantisek Macek
OBS! Endast 300 publika biljetter
– boka i tid!
Norrköpings Symfoniorkester och
artister från hela Sverige för att hylla
scenkonsten. Vi bjuder på en palett av
opera, dans, musikal, teater och cirkus
till tonerna av allt från Verdi och Tjajkovskij till Bernstein och David Bowie.
PAUL WALTMAN foto © EVA LINDBLAD/TUSEN OCH EN BILD
MASTEREXAMEN
I DIRIGERING
KOMPLUS KOMMUNIKATIONSBYRÅ
Kommande konserter våren 2017
Download