Förskrivarträff Hjälpmedelscentralen/Kognition

advertisement
Appar som kognitivt stöd
Världsautismdagen
2 april 2012
Petra Eklund & Maria Svahn
Hjälpmedelskonsulenter/Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedelscentralen/kognition kan
stödja förskrivare och brukare med:
 utprovning av kognitivt stöd och hjälpmedel
 tillverkning av individuellt utformat material
(scheman, checklistor, bilder mm)
 uppföljning av utprovat kognitivt stöd/hjälpmedel
 utbildning till brukarens nätverk
 att vara ”bollplank” och bidra till att hitta lösningar
på problem vid egenansvar
Mobiltelefon- & datorbaserade
hjälpmedel
 programvara anpassad
för kognitiv funktionsnedsättning.
 funktioner med
möjlighet till individuella inställningar.
Handi och Handifon
Mobiltelefonbaserat hjälpmedel
Multi Comai - anpassad
applikation för
smartphones Android
Smartphones och
surfplattor:
 egenansvar, men kan vara
användbara som hjälpmedel för
kognition och kommunikation
 olika operativsystem har olika
inställningsmöjligheter och
tillgång till appar
 applikationer för t ex ,
kommunikation, kalendrar,
checklistor, timers finns
 brukare behöver ofta hjälp att
sortera och strukturera samt
välja lämliga appar
Smartphones och surfplattor på
Hjälpmedelscentralen
 Möjlighet för brukare att tillsammans med
förskrivare (arbetsterapeut/logoped) prova och
jämföra produkter inom egenansvar med
traditionella hjälpmedel.
 Delade erfarenheter ger underlag för att kunna
bedöma hur sk konsumentprodukter kan fungera
som hjälpmedel.
Grundutbud i smartphones och
surfplattor









Kalender
Påminnelser
Anteckningar
Röstmemo
Timer
Kamera
GPS
Lägga upp internetsidor på startsidan
Uppläsning med talsyntes
Information kan delas med andra via sms, mms, mail,
facebook osv.
Hur ska man välja appar?
Tips på appar
 HI:s hemsida
 DART
 Idetorget
 M som i underbar
Exempel på appar från App store
Tidsuppfattning:
 Time timer
 Lotus
 Autism timer
Planering:
 Visual Planner
 Week Calendar
 Visual Planner
 Ever Note
 Astrid
 Tasuc
 Pocket Picture Planner
Flera exempel från App Store
Ekonomi
 Kontantkoll
Kommunikation
 Pratkort
 Picture Card Maker
 Talking Album
 Talking Photos
Övrigt
 Autism Apps
Exempel på appar från Android Market
Tidsuppfattning
 Activity Timer
Planering
 Jorte
 Blik Calendar
 Tasuc
 Mobisle Notes
 Ever Note
 Astrid
Download