The Immigrant Institute - Immigrant

advertisement
Immigrant-institutet
¤ Immigrant-institutet är en frivillig organisation med syfte att vara ett
nationellt forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare,
flyktingar och rasism i Sverige.
¤ Immigrant-institutet fungerar också som sekretariat för andra
invandrarorganisationer.
¤ Institutet bildades 1973 i Stockholm och flyttade till Borås 1975.
Biblioteket
Immigrant-institutets bibliotek innehåller en
omfattande mängd resurser om migration,
med inriktning på Sverige som
invandringsland.
Specialsamling av invandrarförfattare
Det finns över 1100 skönlitterära författare representerade i samlingen med mer
än 4000 verk.
Specialsamling av invandrartidskrifter
Tidskriftsavdelningen omfattar över 1,000 olika tidskrifter från Sverige och
världen.
Arkivet
Arkivet innehåller information om föreningar,
pressmeddelanden, information från svenska
lokala och nationella myndigheter och annat
material över eller av invandrare.
Arkiv över invandrade kulturarbetare
Det finns över 2000 invandrade kulturarbetare registrerade. Arkivet innehåller
tidningsklipp, korta biografier, recensioner, etc. Några författare har donerat sina
brevsamlingar och manuskript till institutet. Särskilt bör nämnas Bolay- och
Allwood-samlingar.
Tidningsklipp
I Immigrant-institutets arkiv finns över 150,000 tidningsklipp kring
invandrare, flyktingar och rasism.
Museet
Utställningar
Institutet har flera permanenta utställningar. En av dem om vallonerna i Sverige, en
annan om invandrade kulturarbetare och en tredje om Borås invandrarhistoria från
1621 till idag.
Invandrarkonst
Institutet har under årens lopp arrangerad olika utställningar av invandrarkonstnärer,
från och med 2004 i den s.k. Internationella hörnan.
Det finns dessutom över 50 Invandrade konstnärer representerade med egna verk i
institutets lokaler.
Andra aktiviteter
Bokhandel
Invandrarförlaget producerar och distribuerar över 300 titlar
från 45 förlag på 27 olika språk
Calendarium
Allt om migration, konferenser, seminarier, utställningar,
festivaler
Intercultural Communication
En vetenskaplig tidskrift online på engelska med syfte att
presentera forskning men också utbildning kring interkulturell
kommunikation
Aktuellt om Migration
En vetenskaplig tidskrift om migration online
Organisationer som samarbetar med Immigrantinstitutet:
Immigranternas Riksförbund
IRF bildades 1973. Både enskilda och föreningar från alla nationaliteter kan vara
medlemmar.
IRF bygger på solidaritet mellan invandrargrupperna.
Internationella Konstnärer i Sverige
IKIS bildades den 30:e April 1978.
IKIS deltar i den permanenta utställning av invandrade konstnärer i Invandrarnas
Hus i Borås, liksom i att bygga ut ett arkiv om konstnärerna.
Sveriges Internationella författarförening
SVIFF bildades 1974. Organisationen företräder invandrade författares
gemensamma intressen i Sverige.
SVIFF medverkar i uppbyggandet av specialsamlingen om invandrade författare i
Immigrant-institutets bibliotek och i dokumentationen av författare, bl.a. genom
internet.
Hemsidor i immi.se
Asyl och flyktingar
En sida med all tillgänglig information om asyl i
Sverige inklusive länkar till andra länder
Rasism
Information om rasism, nyheter, debatt,
organisationer som arbetar mot rasism
Emigration och immigration
Länkar till sidor med information om emigration,
immigration, statistik och annat material
Exempel asyl
IMER-forskning
Allt om migrationsforskning i Sverige och i de nordiska
länderna, avhandlingar, konferenser, utbildningscentra,
bibliografier och dokumentation
Kultur och litteratur
Kulturnät om organisationer, författare, konstnärer, tidskrifter,
radio och tv. Mer än 1100 författare och över 200 konstnärer
Samhällsinformation för invandrare
Samhällsinformation till invandrare, svenska för invandrare,
vård och omsorg, utbildning, arbetsmarknad, internet, etc.
Invandrarnas politiska deltagande
Politiska partier, invandrare i riksdagen och i vissa
kommuners fullmäktige, val, politiskt deltagande
Hemsidor i immi.se
Exempel Imer
Hemsidor i immi.se
Lagar om migration
Alla lagar som berör invandrare och flyktingar
inklusive promemorior, Ds, SOU, skrivelser,
riksdagsbetänkanden etc
Massmedia och invandrarna
Dagliga länkar till artiklar online om
invandrare, flyktingar och rasism i den
svenska massmedia
Organisationer och myndigheter i Sverige
Lista med alla sorters organisationer på
nationell och lokal nivå
Europa och invandrarna
Länkar om aktiviteter på europeisk nivå
Exempel lagar
Download