160217 Linn Areskoug – Normkritiska perspektiv och

advertisement
”Normkritiska perspektiv och
maktstrukturer”
Linn Areskoug
Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier (EDU)
Uppsala universitet
Ninni Holmqvist, ”Kostym”
• Vad händer? Fundera över händelseförloppet
• Var utspelar detta sig? Miljö
• Vem finns med i novellen? Personer
• Hur skulle vi kunna beskriva dem?
Min handledare på B-kursen i statsvetenskap
hette Björn von Sydow. När jag presenterade min
idé kliade han sig slentrianmässigt i skägget och
bad mig motivera ämnesvalet. ”Jag är
intresserad av ämnet, ingen har skrivit om det ur
den vinkeln, jag är själv invandrare, aktiv och kan
ifrågasätta …”, sade jag försiktigt. ”Men bara för
att du är invandrare behöver du inte skriva om
invandrare. Skriv om något annat. Något nytt.
Något du inte vet någonting om”, svarade von
Sydow snabbt. Dessa ord har jag grubblat på
länge. De har följt mig i allt jag har gjort senare i
livet.
Alexandra Pascalidou: Bortom mammas gata
Den
symboliska
nivån
Den
strukturella
nivån
Den
individuella
nivån
Ordets makt
• Poststrukturalistisk utgångspunkt, språket, diskurs. Vilka ord och begrepp används
för att definiera sig själv och andra?
• Intresse för strukturer. Det som går att observera, ytan.
• Den språkliga vändningen. Språket skapar en verklighet
• Diskurs
• Makt
Vad är en norm?
Att arbeta med och mot
normer?
Normkritik
Förväntningar?
Kulturella föreställningar?
Att granska normer
Historiska perspektiv på
genus
Hirdman, ”genussystemet” (SOU
1990:44)
1. könens isärhållande, dvs. att
mannen och kvinnan är och
gör olika saker
2. mannen som norm, dvs. att
mannen är överordnad
kvinnan
Normkritisk pedagogik
• Kevin Kumashiro, Troubling Eduation. Queer Pedagogy and
Antioppressive Education (2002)
• Utbildning för de Andra
• Utbildning om de Andra
• Utbildning som är kritisk till privilegiering och andrafiering
• Utbildning som förändrar studenter och samhället
• Andrafiering
”Nästa vecka påbörjar vi vårt bondgårdstema på
enheten. Det kommer att bli ett kort tema som vi
pågår fram till sommarlovet. Ettorna har som
kunskapsmål att veta vad mamma-pappa-barn
heter i djurfamiljerna: häst, ko, får, get, höna och
gris. Prata gärna om djurfamiljerna hemma och
hjälp barnen att lära sig dem. Det kan behövas lite
tid att memorera alla familjemedlemmar.”
(Veckobrev till föräldrar i åk.1)
Mångfald är en didaktisk
fråga
När spelar det roll?
En balansakt mellan
ska/bör/gör:
• Det ska inte spela någon
roll
• Det bör inte spela någon
roll
• Det spelar roll
Olika nivåer / aktörer inblandade:
• Individer
• Grupper
• Sociala miljöer och kulturer på
lokal nivå
• Sociala miljöer och kulturer i ett
större sammanhang
Download