Dictogloss Arbetskraftsinvandring Invandrare som kom till Sverige

advertisement
Dictogloss
Arbetskraftsinvandring
Invandrare som kom till Sverige 1960 fick jobb direkt utan att kunna ett enda ord svenska.
Sverige behövde arbetskraftsinvandring till sin växande industri.
Arbetskraften invandrade från olika länder: Grekland, Jugoslavien och Italien.
1972 upphörde arbetskraftsinvandring.
Idag är det svårt för invandrare att hitta ett lämpligt jobb trots goda språkkunskaper.
Av Ilham, Zahra, Kathy och Kamar
Arbetskraftsinvandring
Det var invandrare som kom till Sverige på 1960-talet för att få ett jobb. De hade inga
problem för att hitta jobb trots att de kunde inte svenska – even ett ord. Den växande svenska
industrien behövde rekrytera arbetskraften. En stor del av arbetskraftinvandringen var från
Grekland, Jogoslavien och Italien. Den upphörde 1972. Idag är det problem för invandrare att
få ett lämligt jobb trots att de har goda språkkunskaper.
Av Saiqa, Sally, Homa och Olga
Arbetskraftinvandring
På 1960-talet kom många invandrare till Sverige för att Sverige behövde arbetskraft till sin
växande industri. Invandrare hade inga problem att få arbete utan kunna ett svensk ord.
Svenska företag rekreterade aktiv invandrare från Grekland, Jugoslavien och Italien. 1972
uphörde arbetskraftinvandring till de Nordiska länderna. Nu är det svårt att få ett lämpligt job
trots att man ha goda språkskunskaper.
Av Dzenita, Olga, Lien, Joanna och Shahida
Arbetskraftsinvandring
De invandrare som kom till Sverige på 1960-talet hade ofta inga problem att få arbete.
Sverige behövde arbetskraft till sin växande industri, och många började arbeta direkt utan att
kunna ett ord svenska. Svenska företag rekryterade aktivt arbetskraft i bl.a. Grekland,
Jugoslavien och Italien. Arbetskrafsinvandring från andra länder än de nordiska upphörde
nästan helt efter 1972. Problemet idag är att invandrare har svårt att få ett lämpligt arbete i
Sverige trots goda språkkunskaper.
Download