Föreläsningsschema i Neurologi för sjukgymnastikstud

Föreläsningsschema i Neurologi för sjukgymnastikstud. , kurs 4, HT 2007.
Lokal Kugelbergsalen, kulvertplanet, Neurohuset.
Kursansvariga: Doc. Helena Stibler,tel. 51774111
Doc. Olof Sydow,tel. 51774045
Datum
Tid
Ämne
Föreläsare
Fre 23/11
09.00-09.15
09.15-10.00
10.30-12.00
Kursinfo
Polyneuropati
Akut ryggmärgsskada
och rehabilitering
Stibler
Lindström
Hedman
13.00-15.00
Neuroradiologi
Almqvist
10.00-11.30
Yrsel och cerebellära
sjukdomar
Stibler
13.00-14.30
14.45-16.15
Epilepsi
Myopati
Sundqvist
Arnardottir
08.30-10.00
10.30-12.00
Huvudvärk
Cerebrovaskulära
sjukdomar III
Sydow
Wahlgren
13.00-14.30
Neurologiska infektioner
Stibler
08.30-10.00
10.30-12.00
Neurofysiologi
Hjärn-&
ryggmärgstumörer
Persson
Stibler
13.00-14.30
Parkinsons sjukdom och
andra motorikrubbningar
Sydow
10.00-12.00
Ryggmärgssjukdomar
och ALS
Ronnevi
13.00-14.30
Neurokirurgi
Lind
Mån 26/11
Tis 27/11
Ons 28/11
Fre 30/11
Mån 17/12
09.30-12.30
Tentamen med.block 2