Kallelse - Undertaksföreningen

advertisement
1(2)
UNDERTAKSFÖRENINGEN
inom Sveriges Byggindustrier
2009-02-16
Kallelse till Undertaksföreningens 31:a stämma.
I år har vi återigen en ”måstekurs” i arbetsmiljö. Alla som någon gång lossar eller
kopplar material på bygget måste också ha information och utbildning om detta. På
kursen erhåller Ni material så Ni själv kan hålla utbildningen i Ert eget företag!
Dessutom kommer Fredrik Isaksson från Sveriges Byggindustrier att ge oss en
skräddarsydd konjunkturrapport!
Plats:
Hotel Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg, Stockholm
Tid:
Torsdagen 12 mars 2009
Årsmötesprogram torsdagen den 12 mars 2009
-09.30
Samling med kaffe på Hotel Scandic Sergel Plaza.
10.00
Säkra lyft - Lastkopplare och signalman
AFS 2006:6 Lyftanordningar och lyftredskap som gäller
från den 1 juli 2007, anger de kunskapskrav som ställs
på Kranförare, Förare av liftar samt på Lastkopplare och
signalman.
Efter genomgången handledarutbildning kan ni själva i
företaget utbilda er egen personal på ett resurseffektivt
sätt.
12.00
Lunch
13.00
Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier informerar
om, Byggkonjunkturen 09/10
14.00
Kaffe
14.15
Säkra lyft, fortsätter
15.30-16.00
Årsstämma
16.00-17.00
Föreningsfrågor:
Undertaksföreningen informerar
18.30Golden Hit´s, middag och underhållning på Wallmans,
Kungsgatan 29, Stockholm
Er anmälan vill vi ha senast fredagen den 27 februari!
OBS. Ev motioner till stämman skall vara kansliet tillhanda senast två veckor före
årsmötet!
Årsmöteshandlingarna utsändes i början av mars.
Kostnad: Ev logikostnad som företaget betalar i samband med utcheckning. I övrigt
ingen kostnad
Välkomna!
Med vänlig hälsning
Lars Sandström
Postadress
Box 5054, 102 42 Stockholm
Telefon
08-698 58 00
Telefax
08-698 59 00
Besöksadress
Storgatan 19
Organisationsnr
829501-7118
Internet
www.undertaksforeningen.se
D:\875096595.doc
E-post
[email protected]
2(2)
Insändes senast fredagen den 27 februari till:
Undertaksföreningen
Lars Sandström
Box 5054
102 42 STOCKHOLM
tel 08- 698 58 73
fax 08- 698 59 00
E-mail: [email protected]
UNDERTAKSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2009
Ja, vi anmäler följande personer:
Enkelrum
Dubbelrum
Önskar ni ha hjälp med bokning av hotellrum, var vänlig markera detta ovan!
Nej, ingen från vårt företag kan tyvärr delta på årsmötet
……………………………………………………………………
Företag
……………………………………………………………………
Uppgiftslämnare
D:\875096595.doc
Download