Välkommen till workshop om pedagogisk dokumentation i förskolan

advertisement
Välkommen till workshop om pedagogisk dokumentation i
förskolan
För de områden som är med i Psynkprojektet inom tema skolresultat och psykisk
hälsa, vill vi erbjuda stöd för att på olika sätt främja psykisk hälsa. Förskolan möter
i stort sett alla barn, och är därför en mycket viktig arena för att ge stöd till barn
tidigt i livet.
Syftet med workshopen är att ge vägledning, ökad kunskap och praktiska tips på
hur arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan kan vara ett stöd för
verksamheten att arbeta förebyggande; Hur den kan bidra till ökad kvalitet i
verksamheten som i sin tur främjar både psykisk hälsa och bidrar till upptäckt av
barn som är i behov av särskilt stöd.
Programpunkter





Förskolans uppdrag när det gäller att upptäcka och stödja barn i behov av
särskilt stöd
Vad säger styrdokumenten och hur ska de tolkas?
Pedagogisk dokumentation som ett verktyg att höja kvaliteten på förskolan;
kommunexempel
Exempel på pedagogisk dokumentation kopplat till det systematiska
kvalitetsarbetet
Möjlighet till reflektion och diskussion utifrån lokala förutsättningar
Tid:
den 24 oktober 2013, kl. 10.00 – 16.00. Kaffe från 9.30
Plats:
Hotell Scandic Sergel Plaza, Brunkebergs torg 9
Målgrupp:
Verksamhetschefer för förskolan och förskolechefer
Kostnad:
Gratis, även resor bekostas
Anmälan:
Anmälan sker via denna länk, senast den 20 september
2013. För frågor kring anmälan, kontakta
[email protected], 08-452 76 68
Psynk – psykisk hälsa, barn och unga i samarbete med
Program:
Skickas ut senare
För ytterligare information
Namn Hanna Sällemark
E-post [email protected]
Tel
070-590 79 29
Psynk – psykisk hälsa, barn och unga i samarbete med
Download