Pressinbjudan 2005-00-00 1 (1) PRESSINBJUDAN 2009-05

advertisement
1 (1)
PRESSINBJUDAN
2009-05-26
För mer information: Avd. för vård och omsorg, handläggare Rickard Bracken,
Tfn 08-452 77 31, Mobil 070-614 77 31, [email protected]
Det går att leva ett bra liv med schizofreni
En stor del även av svårt psykiskt sjuka återhämtar sig helt eller delvis från sin
sjukdom. Den insikten har banat väg för en ny syn på vården och det sociala stödet
till de sjuka. Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar ett seminarium och en ny
bok presenteras.
I boken ”Nu åker jag slalom” berättar både patienter och vårdpersonal om hur vägen tillbaka
till ett friskare liv kan te sig. Välkommen att möta författaren Hans Nordén och en del av de
intervjuade personerna på ett seminarium som även ger en överblick av aktuell forskning.
Boken har tagits fram genom ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting,
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, Handisam samt regionförbundet och kommuner
i Kalmar län.
Tid:
Fredag den 29 maj kl 12.30
Plats: Lokal: Saturnus, Hornsgatan 15 i Stockholm
Vänligen medtag presslegitimation
Välkomna!
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
E-post: [email protected], www.skl.se
Pressekreterare
Iréne Tinglöv, Claes Bertilson
Pressjour: 08-452 71 01
Download